Басейнова дирекция Черноморски район

AOP_9044467 MARLEN

Публична покана с ID № 9044467 от 03.08.2015 г.
Публикуванa на: 03 Август 2015, Понеделник 15:00 

Информация към публичната покана
Публикуванa на: 03 Август 2015, Понеделник 15:00 

Протокол № 1 от заседание на комисия, назначена да отвори, разгледа, оцени и класира постъпилите оферти за участие в провежданата от Басейнова дирекция „Черноморски район” обществена поръчка.
Публикуван на: 14 Август 2015, Петък 15:06 

Протокол № 2 от заседание на комисия, назначена да отвори, разгледа, оцени и класира постъпилите оферти за участие в провежданата от Басейнова дирекция „Черноморски район” обществена поръчка.
Публикуван на: 20 Август 2015, Четвъртък 12:16

Договор №309  и  План график от 28.08.2015 г.
Публикуван на: 07 Септември 2015, Понеделник 16:40