Басейнова дирекция Черноморски район

АОП 9057543

Обява по чл.20, ал. 3 от ЗОП № 9057547 от 17.10.2016 г.

Предмет: Техническа ликвидация на два броя водовземни съоръжения - публична държавна собственост от находища на минерални води по приложение№2 към чл.14, т.2 от Закона за водите. 

Обява с ID № 9057543 от 17.10.2016 г., информация към обявата.

Публикувана на: 17 октомври 2016, понеделник 17:30 

Информация към обявата
Публикувана на: 17 октомври 2016, понеделник 17:30

Съобщение за удължаване на срока
Публикувано на: 25 октомври 2016, вторник 15:00

Протокол от комисия
Публикувана на: 08 ноември 2016, вторник 15:00