Басейнова дирекция Черноморски район

Архив до 2019 г.

ДО ГОСПОДИН Р. И. И.
гр. Бургас ул. Батак №2
Непотърсено писмо - ТУК.
Публикувано на 17.12.2018 г.

ДО ГОСПОДИН ТОДОР ТОДОРОВ
УПРАВИТЕЛ НА "ЕКО ГРАДИНА" ООД
Непотърсено писмо - ТУК.
Публикувано на 13.12.2018 г.

ДО ГОСПОДИН ВАЛЕНТИН ВЪРБАНОВ
УПРАВИТЕЛ НА "ГОЛДЪН ФУУДС" ЕООД
ДО ГОСПОЖА КАТЕЛИНА ГЕОРГИЕВА
УПРАВИТЕЛ НА "ВАРИМПЕКС" ООД
Непотърсено писмо - ТУК.
Публикувано на 29.11.2018 г.

ДО ГОСПОЖА МАРИЯ ПАВЛОВА
УПРАВИТЕЛ НА "ДРУЖБА-4" ООД
Непотърсено писмо - ТУК.
Публикувано на 26.11.2018 г.

ДО ГОСПОДИН ДЕЙДИВ УЕЛИНГС
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА "ЕВРОМАНГАН" ЕАД
Непотърсено писмо - ТУК.
Публикувано на 26.11.2018 г.

ДО ГОСПОДИН ИВАН ИГНАТОВСКИ
ГР. ШУМЕН
Непотърсено писмо - ТУК.
Публикувано на 26.11.2018 г.

ДО ГОСПОДИН ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ
ИЗП. ДИРЕКТОР НА "АКАДЕМИКА ГРУП ИНВЕСТ" АД
Непотърсено писмо - ТУК.
Публикувано на 26.11.2018 г.

ДО ГОСПОДИН ХРИСТО ДОБРЕВ ДОБРЕВ
УПРАВИТЕЛ НА "ЕБРОС" ООД
Непотърсено писмо - ТУК.
Публикувано на 26.11.2018 г.

ДО ГОСПОДИН ИВАН ИВАНОВ
НАЧАЛНИК НА К.К. "ТИЛИЯ"
МВР-ДИРЕКЦИЯ "УССД"
К.К. "СВ. СВ. КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА"
Непотърсено писмо - ТУК.
Публикувано на 26.11.2018 г.

ДО ГОСПОДИН ВАСИЛ ГЕОРГИЕВ АЛЕКОВ
УПРАВИТЕЛ НА "ЮРОЛИНК ПАРТНЕРС" ООД
Непотърсено писмо - ТУК.
Публикувано на 22.11.2018 г.

ДО ГОСПОДИН ЩЕРИОН ГЕОРГИЕВ САРИЕВ
УПРАВИТЕЛ НА "СОЛАРИ-98" ООД
Непотърсено писмо - ТУК.
Публикувано на 22.11.2018 г. 

ДО ГОСПОЖА РОСИЦА ДИМИТРОВА ПОПОВА
ЧЛЕН НА СДРУЖЕНИЕ ЗА НАПОЯВАНЕ "БАТОВСКА ДОЛИНА"
Непотърсено писмо - ТУК.
Публикувано на 22.11.2018 г.

ДО ГОСПОДИН ДОНЧО ДИМИТРОВ КОСТАДИНОВ
УПРАВИТЕЛ НА "ТАНДЕМ ТРАВЪЛ" ЕООД
Непотърсено писмо - ТУК.
Публикувано на 13.11.2018 г.

ДО ГОСПОЖА ПЕТЯ РУМЕНОВА ДИМИТРОВА
УПРАВИТЕЛ НА "СТОРИДЖ БГ" ООД
Непотърсено писмо - ТУК.
Публикувано на 13.11.2018 г.

ДО ГОСПОДИН НИКОЛАЙ ВЪРБАНОВ
УПРАВИТЕЛ НА "АКУЛИТЕ" ЕООД
Непотърсено писмо - ТУК.
Публикувано на 13.11.2018 г.

ДО ГОСПОЖА ТЕОДОРА КАРАИВАНОВА-ЛАЗАРОВА
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СДРУЖЕНИЕ ЗА НАПОЯВАНЕ "КАМЧИЙСКА ДОЛИНА"
Непотърсено писмо - ТУК.
Публикувано на 13.11.2018 г.

ДО ГОСПОДИН КИРИЛ ВЕЛИКОВ КИРОВ
УПРАВИТЕЛ НА "ВАЛЕКС 3" ЕООД
Непотърсено писмо - ТУК.
Публикувано на 13.11.2018 г.

ДО ГОСПОДИН ТОДОР ТОДОРОВ
УПРАВИТЕЛ НА "ТОПФА" ЕООД
Непотърсено писмо - ТУК.
Публикувано на 13.11.2018 г.

ДО ГОСПОЖА ДИАНА МЕРАНЗОВА КОЛЕВА
СИНДИК НА "С.В.ПРОПЪРТИ ИНВЕСТ" ООД
Непотърсено писмо - ТУК.
Публикувано на 13.11.2018 г.

ДО ГОСПОДИН ВЛАДИМИР БОНЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СН "БЕЛГУН"
Непотърсено писмо - ТУК.
Публикувано на 13.11.2018 г.

ДО ГОСПОДИН ЮЛИАН НИКОЛОВ ЙОСИФОВ
УПРАВИТЕЛ НА "ЮНИКС" ООД
Непотърсено писмо - ТУК.
Публикувано на 13.11.2018 г.

ДО ГОСПОДИН ХАСАН ИБРАХИМОВ ДЕЛИАХМЕДОВ
УПРАВИТЕЛ НА "НОВИНИНВЕСТ" ЕООД
Непотърсено писмо - ТУК.
Публикувано на 13.11.2018 г.

ДО ГОСПОДИН ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ
ИЗП. ДИРЕКТОР НА "АКАДЕМИКА ГРУП ИНВЕСТ" АД
Непотърсено писмо - ТУК.
Публикувано на 19.10.2018 г.

ДО ГОСПОДИН ЯНКО КОСТАДИНОВ
УПРАВИТЕЛ НА "НЕФТОПЛАСТ ТРЕЙДИНГ" ООД
Непотърсено писмо - ТУК.
Публикувано на 19.10.2018 г.

ДО ГОСПОЖА МАЯ ВЕЛИКОВА
СИНДИК НА "АВЕС-94" АД
Непотърсено писмо - ТУК.
Публикувано на 19.10.2018 г.

ДО ГОСПОДИН ЕЛКИН АНАТОЛИЕВИЧ
И ГОСПОДИН БОРИС ТОДОРОВ

ИЗПЪЛНИТЕЛНИ ДИРЕКТОРИ НА "ЮЖЕН ПОТОК БЪЛГАРИЯ" АД
Непотърсено писмо - ТУК.
Публикувано на 03.09.2018 г

ДО ГОСПОДИН ИВАЙЛО РАДОСЛАВОВ
УПРАВИТЕЛ НА "ОДЕСОС ПБМ" ЕАД
ДО ГОСПОДИН АГОП КРИКОРЯН И ГОСПОДИН ВАХАН АНГЪТЯН
УПРАВИТЕЛИ НА "АВТОТРЕЙД" ООД И "АВТОТРЕЙД СА" ЕООД
Непотърсено писмо - ТУК.
Публикувано на 01.03.2018 г

ДО ГОСПОДИН АЛЕКСАНДЪР НЕДЕЛЧЕВ; ДО ГОСПОДИН ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ; ДО ГОСПОДИН КРАСЕН ГЕОРГИЕВ
СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ НА "АКАДЕМИКА ГРУП ИНВЕСТ" АД
Непотърсено писмо - ТУК.
Публикувано на 25.01.2018 г

ДО ГОСПОДИН НИКОЛА ФЕСЧИЕВ
УПРАВИТЕЛ НА "НЕКС КОНСУЛТ" ООД
Непотърсено писмо - ТУК.
Публикувано на 25.01.2018 г

ДО ГОСПОЖА ИРИНА ЖЕЛЯЗКОВА
УПРАВИТЕЛ НА "ЕЙМ" ЕООД
Непотърсено писмо - ТУК.
Публикувано на 25.01.2018 г.

ДО ГОСПОДИН АНТОНИЙ СРЕДКОВ
УПРАВИТЕЛ НА "МОДСТРОЙ" ЕООД
Непотърсено писмо - ТУК.
Публикувано на 23.01.2018 г.

ДО ГОСПОДИН НИКОЛАЙ КОЛЕВ
УПРАВИТЕЛ НА "ГАЛИАНС-БГ" ЕООД
Непотърсено писмо - ТУК.
Публикувано на 15.01.2018 г.

ДО ГОСПОДИН ГЕОРГИ НИКОЛОВ
ЖУРНАЛИСТ
Непотърсено писмо - ТУК.
Публикувано на 10.01.2018 г.

ДО ГОСПОДИН КИРО НЕДЕЛЧЕВ КИРОВ
УПРАВИТЕЛ НА "К. ГЪРКОВ" ЕООД
Непотърсено писмо - ТУК.
Публикувано на 15.12.2017 г.

ДО ГОСПОДИН МИРОСЛАВ ПРЕДЕВ АТАНАСОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СДРУЖЕНИЕ ЗА НАПОЯВАНЕ "БАТОВСКА ДОЛИНА"
Непотърсено писмо - ТУК.
Публикувано на 11.12.2017 г.

ДО ГОСПОДИН МИРОСЛАВ ПРЕДЕВ АТАНАСОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СДРУЖЕНИЕ ЗА НАПОЯВАНЕ "БАТОВСКА ДОЛИНА"
Непотърсено писмо - ТУК.
Публикувано на 11.12.2017 г.

ДО ГОСПОЖА ДИАНА ДИМОВА МАВРОДИЕВА
Непотърсено писмо - ТУК.
Публикувано на 11.12.2017 г.

ДО ГОСПОЖА НАДЕЖДА-ЕДИ ПЕТРОВА РОПЛЕВА
УПРАВИТЕЛ НА "БЛЕК СИЙ ОФШОР ФИШ" ЕООД
Непотърсено писмо - ТУК.
Публикувано на 11.12.2017 г.

ДО ГОСПОДИН ЗДРАВКО ЯНАКИЕВ
УПРАВИТЕЛ НА "ТЕРА ГРИЙН" ООД
Непотърсено писмо - ТУК.
Публикувано на 30.11.2017 г.

ДО ГОСПОДИН ЗАХАРИ БОРАЧЕВ
УПРАВИТЕЛ НА "АГРОЗАХ" ООД
Непотърсено писмо - ТУК.
Публикувано на 30.11.2017 г.

ДО ГОСПОДИН ТОДОР ТОДОРОВ
УПРАВИТЕЛ НА "ЕКО ГРАДИНА" ООД
Непотърсено писмо - ТУК.
Публикувано на 30.11.2017 г.

ДО ГОСПОДИН НИКОЛАЙ ФИЛИПОВ
Непотърсено писмо - ТУК.
Публикувано на 30.11.2017 г.

ДО ГОСПОДИН ТОДОР ТОДОРОВ
УПРАВИТЕЛ НА "ТОПФА" ЕООД
Непотърсено писмо - ТУК.
Публикувано на 30.11.2017 г.

ДО ГОСПОДИН ВЛАДИМИР БОНЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СН "БЕЛГУН"
Непотърсено писмо - ТУК.
Публикувано на 30.11.2017 г.

ДО ГОСПОДИН БОХОС КЕВОРК КЕВОРКЯН
ПЪЛНОМОЩНИК НА "ХЕЛТ ЕНД УЕЛНЕС" АДСИЦ
Непотърсено писмо - ТУК.
Публикувано на 30.11.2017 г.

ДО ГОСПОДИН ПАВЕЛ ПАВЛОВ
УПРАВИТЕЛ НА "АУТОДЕЛИЕВ" ООД
Непотърсено писмо - ТУК.
Публикувано на 30.11.2017 г.

ДО ГОСПОЖА ДИАНА МАЯ ВЕЛИКОВА
СИНДИК НА "АВЕС-94" АД
Непотърсено писмо - ТУК.
Публикувано на 30.11.2017 г.

ДО ГОСПОДИН ДАНАИЛ ИВАНОВ
УПРАВИТЕЛ НА "АУТОДЕЛИЕВ" ООД
Непотърсено писмо - ТУК.
Публикувано на 30.11.2017 г.

ДО ГОСПОДИН НИКОЛАЙ ВЪРБАНОВ
УПРАВИТЕЛ НА "АКУЛИТЕ" ЕООД
Непотърсено писмо - ТУК.
Публикувано на 30.11.2017 г.

ДО ГОСПОЖА ДИАНА МЕРАНЗОВА КОЛЕВА
СИНДИК НА "С.В. ПРОПЪРТИ ИНВЕСТ" ООД
Непотърсено писмо - ТУК.
Публикувано на 30.11.2017 г.

ДО ГОСПОДИН ИВАН ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СН "ШАБЛА-ТЮЛЕНОВО"
Непотърсено писмо - ТУК.
Публикувано на 30.11.2017 г

ДО ГОСПОДИН ЮЛИЯН НИКОЛОВ ЙОСОФОВ
УПРАВИТЕЛ НА "ЮНИКС" ООД
Непотърсено писмо - ТУК.
Публикувано на 30.11.2017 г.

ДО ГОСПОЖА РОСИЦА ПОПОВА
ЧЛЕН НА СН "БАТОВСКА ДОЛИНА"
Непотърсено писмо - ТУК.
Публикувано на 30.11.2017 г.

ДО УПРАВИТЕЛЯ НА "ШАНС - ВСВ" ЕООД
Непотърсено писмо - ТУК.
Публикувано на 30.11.2017 г.

ДО ГОСПОДИН ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ
ИЗП. ДИРЕКТОР НА "АКАДЕМИКА ГРУП ИНВЕСТ" АД
Непотърсено писмо - ТУК.
Публикувано на 30.11.2017 г.

ДО ГОСПОЖА ТЕОДОРА КАРАИВАНОВА-ЛАЗАРОВА
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СДРУЖЕНИЕ ЗА НАПОЯВАНЕ "КАМЧИЙСКА ДОЛИНА"
Непотърсено писмо - ТУК.
Публикувано на 30.11.2017 г.

ДО ГОСПОДИН ЩЕРИОН САРИЕВ
УПРАВИТЕЛ НА  "СОЛАРИ-98" ООД
Непотърсено писмо - ТУК.
Публикувано на 30.11.2017 г.

ДО ГОСПОДИН АТАНАС ГЕОРГИЕВ ТОДОРОВ
ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛ
Непотърсено писмо - ТУК.
Публикувано на 13.11.2017 г.

ДО ГОСПОДИН ЯНКО КОСТАДИНОВ
УПРАВИТЕЛ НА  "НЕФТОПЛАСТ ТРЕЙДИНГ" ЕООД
Непотърсено писмо - ТУК.
Публикувано на 13.11.2017 г.

ДО ГОСПОДИН ДОНЧО КОСТАДИНОВ
УПРАВИТЕЛ НА  "ТАНДЕМ ТРАВЪЛ" ЕООД
Непотърсено писмо - ТУК.
Публикувано на 13.11.2017 г.

ДО ГОСПОДИН НИКОЛАЙ ЙОРДАНОВ
УПРАВИТЕЛ НА  "МИДИТИНА" ЕООД
Непотърсено писмо - ТУК.
Публикувано на 13.11.2017 г.

ДО ГОСПОДИН ВИКТОР АТАНАСОВ ИЛИЕВ
УПРАВИТЕЛ НА  "ВАЙ КОНСУЛТИНГ ТАЙМ" ЕООД
Непотърсено писмо - ТУК.
Публикувано на 03.11.2017 г.

ДО ГОСПОДИН ХРИСТО ИВАНОВ
"БОР" ЕООД
Непотърсено писмо - ТУК.
Публикувано на 03.11.2017 г.

ДО ГОСПОЖА ЗОЯ КАЛАФАТЕВА
УПРАВИТЕЛ НА "ЮГОИЗТОЧНА РИБНА КОМПАНИЯ" ЕООД
Непотърсено писмо - ТУК.
Публикувано на 03.11.2017 г.

ДО ГОСПОДИН СЕВГЮР АРСЛАНПАЙ И ГОСПОДИН ЯШАР СЬОНМЕЗ
ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ И ЧЛЕН НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ
НА  "САРК БЪЛГАРИЯ" АД
Непотърсено писмо - ТУК.
Публикувано на 17.10.2017 г.

ДО ГОСПОДИН ВАЛЕНТИН ВЪРБАНОВ
УПРАВИТЕЛ НА "ГОЛДЪН ФУУДС" ЕООД ("СТЕКИ КОНСУЛТ" ЕООД)
Непотърсено писмо - ТУК.
Публикувано на 12.10.2017 г.

ДО ГОСПОЖА НАДЯ СТОЯНОВА
УПРАВИТЕЛ НА "РИЛЕНД" ЕООД
Непотърсено писмо - ТУК.
Публикувано на 25.09.2017 г.

ДО ГОСПОЖА СИЛВИЯ ГОСПОДИНОВА
ЗП СИЛВИЯ ХРИСТОВА ГОСПОДИНОВА
Публикувано на 31.08.2017 г.

ДО ГОСПОДИН ВАЛЕРИ ДОЙКОВ
УПРАВИТЕЛ НА "БИ ЕИЧ ДИ" ЕООД
Публикувано на 30.08.2017 г. 

ДО ГОСПОЖА СИЛВИЯ ГОСПОДИНОВА
ЗП СИЛВИЯ ХРИСТОВА ГОСПОДИНОВА
Публикувано на 08.08.2017 г. 

ДО ГОСПОДИН ЯНКО КОСТАДИНОВ
УПРАВИТЕЛ НА "НЕФТОПЛАСТ ТРЕЙДИНГ" ООД
Публикувано на 12.07.2017 г.  

ДО ГОСПОДИН ЯНКО КОСТАДИНОВ
УПРАВИТЕЛ НА "НЕФТОПЛАСТ ТРЕЙДИНГ" ООД
Публикувано на 12.07.2017 г.  

ДО ГОСПОЖА СИЛВИЯ ДИМИТРОВА
УПРАВИТЕЛ НА "ГРИЙН АГРО ТРЕЙД" ЕООД
Писмо за неоткриване на процедура за издаване на разрешително - тук.
Публикувано на 04.07.2017 г.

ДО ГОСПОДИН ГЕОРГИ МАНЕВ
УПРАВИТЕЛ НА "СТРАНДЖА АГРО ИНВЕСТ" ЕООД
Публикувано на 12.06.2017 г.   

ДО ГОСПОЖА КАТЯ ЕЛЕНКОВА
УПРАВИТЕЛ НА "КГДВ" ЕООД
Публикувано на 12.06.2017 г. 

04.05.2017 г.  ДО ГОСПОДИН АТАНАС ДИМОВ, ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛ - тук

ДО ГОСПОДИН ЯНКО КОСТАДИНОВ
УПРАВИТЕЛ НА "НЕФТОПЛАСТ ТРЕЙДИНГ" ООД
Непотърсени писма - тук.
03.05.2017 г.

ДО ГОСПОЖА ДЕНИЦА ЦВЕТАНОВА
УПРАВИТЕЛ НА "ДЕА АГРО" ЕООД
Писмо за неоткриване на процедура за издаване на разрешително - тук.
26.04.2017 г.

ДО ГОСПОДИН АНГЕЛ ГАРГАДЖИЕВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА "БУРГАСКИ ЗАХАРЕН ЗАВОД" ЕАД
Публикувано на 24.03.2017г. 

ДО ГОСПОДИН ДИМИТЪР БЕЖАНОВ
УПРАВИТЕЛ НА "ГАРДОВЕ" ЕООД
Публикувано на 28.02.2017г.  

ДО ГОСПОЖА ДИАНА КОЛЕВА
СИНДИК НА "С.В.ПРОПЪРТИ ИНВЕСТ"ООД"
ПОКАНА ЗА ДОБРОВОЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ
Публикувано на 19.01.2017г.  

ДО ГОСПОДИН МИРОСЛАВ АТАНАСОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СН "БАТОВСКА ДОЛИНА"
ПОКАНА ЗА ДОБРОВОЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ
Публикувано на 19.01.2017г.  

ДО ГОСПОДИН ДОНЧО КОСТАДИНОВ
УПРАВИТЕЛ НА "ТАНДЕМ ТРАВЪЛ" ЕООД
ПОКАНА ЗА ДОБРОВОЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ
Публикувано на 19.01.2017г.