Басейнова дирекция Черноморски район

Други

 

  
   Световен ден на влажните зони

    Той се чества официално от 1997 г. На 2 февруари 1971 г., в иранския град Рамсар е подписана Конвенцията за влажните зони (Рамсарска конвенция). Членове на конвенцията са 154 страни в света като всяка от тях предлага влажни зони в рамките на своята територия, които да бъдат включени в Списък на влажните зони с международно значение.
  Влажните зони са сред най-продуктивните екосистеми на Земята. Те изпълняват основни екологични функции, като регулатори на водните режими и като местообитания на растителни и животински видове. Съгласно конвенцията, влажни зони са "блата, торфища, мочурища или открити водни площи, естествени или изкуствени, постоянни или временни, статични или течащи, сладки, бракични или солени, включително територии с морска вода, дълбочината на които при отлив не надхвърля шест метра".
    България е осмата страна, присъединила се към конвенцията на 24.01.1976 г., първоначално с четири влажни зони - резерватите Сребърна, Атанасовското езеро, блатото Аркутино и езерото Дуранкулак. В края на 2002 г. Рамсарските обекти у нас са удвоени. Прибавени са Шабла, остров Ибиша, Пода, Поморийски влажни зони, езерото Вая и Комплекс Беленски острови. Сега страната ни има 10 влажни зони, с международно значение, с обща площ 20306 хa.

     Седмица на гората
България продължава участието си в инициативата “Зелена вълна” в рамките на Международната година на горите 2011год.
С писма до Изпълнителната агенция по горите, Лесотехническия университет и Института за гората при БАН Министерство на околната среда и водите отправи призив за продължаващо участие на България в инициативата “Зелена вълна” в рамките на Международната година на горите 2011.
Инициативата „Зелена вълна” представлява засаждане на дръвчета от деца и ученици от различни възрастови групи. През изминалата 2010 - Международна година на биологичното разнообразие, България се включи за първи път в инициативата “ЗЕЛЕНА ВЪЛНА” – “The Green Wave”, с подкрепа от Изпълнителната агенция по горите (ИАГ) и с участието на деца от училища на територията на осем от регионалните инспекции по околната среда и водите, които засадиха дръвчета на определени терени - повече информация


   Европейска седмица на мобилността

Над 35 български града са регистрирани на официалната интернет страница на Европейската комисия за участие в Европейска седмица на мобилността от 16 до 22 септември 2010 г. и Европейския ден без автомобили на 22 септември. Това са градовете Асеновград, Банско, Белово, Берковица, Брацигово, Варна, Велинград, Велики Преслав, Вършец, Горна Оряховица, Долна Митрополия, Елена, Златоград, Искър, Калояново, Карлово, Кричим, Крушари, Луковит, Мадан, Неделино, Панагюрище, Пещера, Пловдив, Първомай, Раковски, Симитли, Смядово, София, Стара Загора, Свищов, Търговище, Хисаря, Чепеларе и Червен бряг, като регистрацията все още не е приключила. Уеб адресът, на който можете да направите актуална справка за регистрираните български градове в кампанията и планираните от тях инициативи, е http://www.mobilityweek.eu/cities/participants.php?country=Bulgaria&id_country=BG.

Министерството на околната среда и водите съвместно със Столична община, сдружение „Велоеволюция” и Националното представителство на студентските съвети в България подготвя редица прояви в София, по повод Европейската седмица на мобилността. Програмата можете да видите на уеб адрес http://mobilityweek.velobg.org/calendar-2010
На 22 септември министър Нона Караджова ще поздрави присъединилите се градове и ще даде старта на велошествие в центъра на София, което се провежда с идеята да се популяризират посланията на европейската седмица сред столичани.
Значителното повишаване на автомобилния трафик в европейските градове през последните години предизвика остри обществени реакции срещу шума, замърсяването на въздуха и задръстванията, предизвикани от него. Най-неблагоприятни са последиците за по-уязвимите обществени групи – децата и възрастните хора. Въздействието на околната среда върху здравето е въпрос от първостепенно значение за европейските граждани. Според наскоро проведено проучване, близо 90 % от тях проявяват загриженост за потенциалните ефекти на градската околна среда върху човешкото здраве.
Тази година Европейската седмица на мобилността преминава под мотото: “Пътувай разумно, живей по-добре”. Тя цели да насърчи местните власти да предприемат мерки, а обществеността да следва модели на поведение, които да са в съответствие с принципите на устойчивото развитие и да са насочени към подобряване на качеството на живот в градовете, а именно: намаляване на вредните емисии в атмосферния въздух, на шумовото замърсяване, катастрофите, произшествията и задръстванията. С присъединяването си към инициативата европейските градове се ангажират:
- Да подобрят качеството на услугите на масовия обществен транспорт;
- Да въвеждат енергийно ефективни технологии, да използват алтернативни горива и по-екологосъобразни и безопасни превозни средства;
- Да насърчат ходенето пеша, придвижването с велосипед, с обществен масов транспорт, като изграждат подходяща инфраструктура за целта;
- Да насърчат оптимизиране на използването на личните автомобили;
- Да осигурят достъпна инфраструктура и превозни средства за хората в неравностойно положение.


.................................................................................................

В периода от 16 до 22 септември 2009 г. ще се проведат кампаниите Европейската седмица на мобилността и Европейският ден без автомобили на 22 септември, организирани от Европейската комисия.

Европейската седмица на мобилността се провежда с цел да се насърчат модели на поведение, които да са в съответствие с принципите на устойчивото развитие и по-специално: да са насочени към намаляване на замърсяването на  градската среда от транспорта и подобряване на качеството на живот на европейските граждани.
Тази година Европейската седмица на мобилността е с водеща тема: “Пътувай разумно, живей по-добре”.

Ключова роля в осъществяването на Седмицата на мобилността имат местните власти. Всеки град може да се присъедини към инициативата като участва в кампанията, или като я поддържа.

И двете категории градове – участващи или поддържащи Европейската седмица на мобилността и Европейския ден без автомобили трябва да се регистрират в официалния сайт на Европейската комисия за тези събития - http://www.mobilityweek-europe.org/index.php?lang=en .

Градовете, които участват в седмицата подписват Европейската харта на градовете. Хартата се подписва от кмета на града и се изпраща в Министерството на околната среда и водите.

Подписвайки хартата, градовете се задължават да осъществят най-малко една инициатива във всеки от дните на седмицата от 16 до 22 септември, да имат поне една устойчива инициатива (да продължи и след Европейската седмица на мобилността) и да организират Ден без автомобили – по възможност на 22 септември, когато е официалният Европейски ден без автомобили.

Градовете, които поддържат инициативата само се регистрират в сайта на Европейската комисия и не са задължени да имат прояви във всеки от дните между 16 – 22 септември, както и да организират Ден без автомобили.

И още за кампанията


    Ден на Земята

ДЕН НА ЗЕМЯТА  -   22 април 2013 г., с мото: ,,Лицата на изменението на климата”. Световният ден на Земята е призив всеки човек да фокусира вниманието си и да предприеме действия за постигане на по-устойчив начин на живот. За много хора, изменението на климата все още може да изглежда неясен и сложен проблем, който някой друг, в бъдеще, трябва да реши. 

Тази година по повод Международният ден на Земята – 22 април във Варна се проведе традиционно междуучилищно състезание - викторина „Природата – уютен и несигурен дом”. Знания пребориха 16-ет ученика от четири варненски училища:, ОУ „Св. Патриарх Евтимий“), ОУ „Г. С. Раковски“, СОУ „Д.Дебелянов” и ОУ„Ст. Михайловски”. Във викторината участваха ученици от 5-7 класове, разпределени в 4 отбора. Състезанието беше наситено с богати на информация отговори, бързи решения и дарматичен резултат. Първо място си поделиха учениците от ОУ „Г. С. Раковски“ и ОУ„Ст. Михайловски”, а второто място бе отредено за домакините от ОУ „Св. П. Евтимий“.

В актовата зала на  училището бяха подредени еко-експонатите от рециклирани материали. Тази година участваха над 100 ученически проекта. Домакините подариха на своите гости незабравима разходка в училище. Похвалиха се и с новоизградения алпинеум от отпадъчни материали, намиращ се в еко-къта (e-mail: patriarha@abv.bg). И Басейнова Дирекция за Черноморски район се присъедини към сертификатите и наградите за включилите се в кампанията ученици.

 
......................................................................
Басейнова дирекция за Черноморски район отбелязва с множество инициативи Деня на Земята – 22 април.
Програмата за кампанията включва събития от 18 до 29 април. Във варненските училища ОУ”Стоян Михайловски”, СОУ”Патриарх Евтимий” и ОУ „Димчо Дебелянов” са организирани почиствания, тематични изложби, състезания и екоакции.
На 21 април от 14.30 ч., в Басейнова Дирекция ще се проведе  междуучилищна среща  на ученици от V-VІІ класове  при ОУ”Стоян Михайловски” и при ОУ „Димчо Дебелянов” с презентиране на ученическо творчество.Предвидена е беседа/ викторина с експерт по биоразнообразие от РИОСВ-Варна. Изявилите се деца ще бъдат наградени.

Инициативите са част от националната програма посветена на 41–та годишнина от началото на отбелязването на Деня на Земята.
Този ден има реалната възможност да постигне напредък в политиките, свързани с изменението на климата, производство на енергия от възобновяеми източници и създаването на „зелени” работни места. Денят на Земята ангажира все повече хора да предприемат лични действия в посока към устойчиво развитие. Отправените провокации към естественото човешко чувство за загриженост спрямо околната среда ще бъдат признати от бъдещите поколения.

Програма на инициативите.
Какво направихме в снимки.

22 април 2009 - Ден на Земята   


„Да изчистим България за един ден”

  И експертите на Басейнова дирекция за Черноморски район се включиха в  кампания „Да изчистим България за един ден”. В съботният ден беше почистен района и детската площадка около сградата на дирекцията. 


   Ден на река Дунав

Ден на река Дунав 2013: Бъди активен, защити есетровите риби! Тази година е десета поред година, в която заедно имаме възможността да празнуваме Деня на река Дунав. Темата на събитието на тази година е „Бъди активен, защити есетровите риби".
 Както всяка година така и тази общините разположени по поречието на р. Дунав организират различни и интересни събития, свързани с Деня на р. Дунав. Присъединете се към регатата в Силистра, празненствата в Плевен или фестивала „Седмица на Синия Дунав".

   Седмицата на Синия Дунав ще се проведе и тази година в град Видин между 26-ти и 30-ти юни, когато ще станем свидетели на международния фестивал и концерт Танцувай на Дунав, специално адаптираната версия на Кармен и един уникален за България фестивал - Джулай морнинг. Седмицата на Синия Дунав е инициатива на Дунавския център по компетенции в партньорство с местни власти от България и Сърбия.
Всички на борд за ежегодната регата в Силистра по случай 29 юни. Миналата година станахме свидетели на надпреварата на няколко 7-членни гребни екипажа, които преплуваха реката и достигнаха Румъния.
   Ако сте на възраст между 6 и 16 години може да се включите в Конкурс за детско творчество на тема "Бъди активен, защити реките!".

Информация за р. Дунав
Река Дунав е втората по големина река в Европа. Тя и притоците и са една от най-важните речни системи в Европа. Дунавският басейн е играл важна роля в  политическото, социално-икономическото и културно развитие на Централна и Източна Европа. Басейнът на реката е с площ 817 000 км 2 и включва 19 страни, което го прави басейна обединяващ най-много страни по света. От извора си в Германия до румънско-украйнската делта, реката изминава над 2845 км, свързвайки 81 милиона души от Германия, Австрия, Чехия, Словакия, Унгария, Словения, Хърватия, Босна и Херцеговина, Сърбия, Черна гора, Румъния, България, Молдова и Украйна.
Реките са източник на живот, енергия, храна, вода, транспорт, отдих. Дунавските влажни зони регулират замърсяването и пречистват водите. Реките са връзка между европейските страни и обединяват различните езици, култури и истории. Те са и от голямо значение за европейската дива природа. Басейнът се отличава с голямо разнообразие от екосистеми и е местообитание за много животински и растителни видове.
Река Дунав е от изключително значение и за Република България, тъй като представлява една от границите на страната ни и е връзка с останалите части на континента. Всеки от нас може да допринесе за нейното устойчиво използване и закрила.                                                                                                                                
За десета поредна година Международната комисия за опазване на река Дунав и Институтът по Глобално партньорство по водите за Централна и Източна Европа провеждат конкурс, посветен на Деня на Дунав – 29 юни. Предизвикателството е за всички на възраст между 6 и 16 години, които имат отношение към опазването на реките, техните водни обекти и обитатели.
  Тази година, освен традиционното мото „Бъди активен, защити реките!“, организаторите отправят още един призив към участниците - „Бъди активен, защити есетровите риби“. Това са и двете теми, които трябва вдъхновяват младите ученици да споделят своето виждане за опазването на река Дунав, речните екосистеми и свързаното с тях биоразнообразие.

   Информация за условията на конкурса може да намерите на:
 - www.ceie.org или
 - www.danubeday.org

......................................

Конкурс по повод 29 юни 2010 год.- Деня на река Дунав

...............................................

Деня на река Дунав през 2007 год.

Информация за 29 юни 2007 год.- Деня на река Дунав

Допълнителна информация вижте тук

Диплома за участие в екокампанията, посветена на Деня на Дунав


           Ден на биологичното разнообразие
Вода и биоразнообразие“ е темата за 2013 г. Това е поредното честване на 22 май в обявеното от ООН ДЕСЕТИЛЕТИЕ НА БИОЛОГИЧНОТО РАЗНООБРАЗИЕ 2011 - 2020 год.


          
Световен  ден за борба с климатичните промени -
15 май 2013 г.
Обявен е през 1992 г. в Рио де Жанейро, Бразилия от министрите на страните членки на Рамковата конвенция на Обединените нации по изменение на климата.

Изменението на климата е една от най-големите заплахи в живота на нашата планета. Употребата на въглища, петрол, газ, интензивното селско стопанство, изсичането на гори и много други човешки дейности увеличават количеството на парниковите газове във въздуха. Това води до повишаване температурата на Земята и от там – до стопяване на полярните ледове, качване равнището на океаните, наводняване на многолюдни ниски земи – както и до изчезването на стотици хиляди биологични видове, регулиращи качеството на околната среда, от което зависи нашето физическо функциониране като организми. През 20-ти век средната температура се е повишила средно с  0.6 градуса. Всяка година в атмосферата се изпускат 25 млрд. тона въглероден диокст, т. е. 70 млн. т. на ден или 800 т. за 8 секунди.

Последиците за човечеството:
    ще се повиши температурата на земята от 1.5 - 4.5 градуса при оптимистични прогнози до 7.7 при песимистичните;
    ще се повиши нивото на световния океан; 
    ще изчезнат цели островни групи и ще бъдат потопени крайбрежия;
    драстично ще се промени количеството и разпределението на валежите;
    ще се увеличи честотата на сушата и ураганите;
    ще изчезнат горски масиви, поради изменение на естествена им среда;
    половината от човечеството ще страда от недостиг на вода.

За да не се случи всичко това са необходими мерки на правителствата най-вече свързани с преструктуриране на енергетиката и увеличаване използването на възобновяеми източници на енергия като вода, вятър, слънце, намиране на нови енергийни източници.
Само със смяната на една обикновена крушка с енергоспестяваща ще се намали със 70 кг. въглеродния двуокис в атмосферата, а всяко дърво абсорбира 1 тон въглероден двуокис. Нега си помогнем сами и участваме в спасяването на земята.


   СВЕТОВНИ ДНИ НА МИГРИРАЩИТЕ ПТИЦИ - 14 – 15 МАЙ
 
“Използването на земята се променя от птичи поглед”.


Световнитe дни на мигриращите птици са обявени през 2006 г. като глобална инициатива за опазване на мигриращите птици и техните местообитания по света. Кампанията се провежда всяка година в първата половина на месец май.
Тази година темата е “Използването на земята се променя от птичи поглед”. Целта е да се повиши общественият интерес върху ефекта, който има ползването на земята върху мигриращите птици и върху екосистемите, от които те зависят. По време на кампанията се организират фестивали, образователни програми и наблюдения на птици.  
Всяка година все повече от местата, необходими на мигриращите птици, намаляват или изчезват напълно. В голяма степен, причина за това е и човешката дейност, например урбанизацията, интензивното земеделие и обезлесяването могат да нарушат мрежата от използваните от птиците хабитати по техния миграционен път. Устойчивото ползване на земята е важно за намаляване на човешкото влияние върху природните ресурси като водата, почвата, храните, растенията и животните, включително мигриращите птици.
Световните дни на мигриращите птици са глобална инициатива, посветена на мигриращите птици и поощряване на тяхното опазване в световен мащаб. Кампанията се организира от Секретариата на Евро-Азиатското споразумение за мигриращите водоплаващи птици (AEWA) и Конвенцията за мигриращите видове (CMS), по които България е страна от 1999 г. Това са международни договори, които се администрират от Програмата за околна среда на Обединените нации (UNEP).
За повече информация: http://www.worldmigratorybirdday.org/2011