Басейнова дирекция Черноморски район

АОП 2019-02

Събиране на оферти с обява за възлагане на Обществена поръчка „Провеждане на проучвателен мониторинг за установяване източниците на натиск при установено влошаване на състоянието на повърхностни водни тела и неустановен източник на този натиск“

Обява
Публикувано на: 05 юли 2019, петък 16:30

Указания за участие
Публикувано на: 05 юли 2019, петък 16:30

Техническа спецификация
Публикувано на: 05 юли 2019, петък 16:30

Образци
Публикувано на: 05 юли 2019, петък 16:30

Проект на договор
Публикувано на: 05 юли 2019, петък 16:30

Съобщение за удължаване на срока
Публикувано на: 16 юли 2019, вторник 14:30

Протокол № 1/26.07.2019 г.
Публикувано на : 26.07.2019, петък 16:30

Протокол № 2/02.08.2019 г.
Публикувано на : 02.08.2019, петък 17:00