Басейнова дирекция Черноморски район

Архив до 2022 г.

ДО ГОСПОДИН ЯНЧЕВ
Относно:РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА ВОДОВЗЕМАНЕ   ... - ТУК.
Публикувано на 20.12.2021 г.

ДО ГОСПОДИН ЯНЧЕВ
Относно:РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА ВОДОВЗЕМАНЕ   ... - ТУК.
Публикувано на 20.12.2021 г.

ДО ГОСПОДИН ЙОРДАНОВ
Относно:ПОТВЪРЖДАВАНЕ НА РАЗЧЕТИТЕ   ... - ТУК.
Публикувано на 30.11.2021 г.

ДО ГОСПОДИН ВАСИЛЕВ
Относно:ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ НА РАЗЧЕТИТЕ   ... - ТУК.
Публикувано на 30.11.2021 г.

ДО ГОСПОЖА ДИМИТРОВА
УПРАВИТЕЛ НА НА "АНАКСИМАНДРОС ТРЕЙДИНГ БЪЛГАРИЯ" ООД
Относно:ПОТВЪРЖДАВАНЕ НА РАЗЧЕТИТЕ   ... - ТУК.
Публикувано на 30.11.2021 г.

ДО ГОСПОДИН ГЕОРГИЕВ
УПРАВИТЕЛ НА НА "АКАДЕМИКА ГРУП ИНВЕСТ" АД
Относно:ПОТВЪРЖДАВАНЕ НА РАЗЧЕТИТЕ   ... - ТУК.
Публикувано на 30.11.2021 г.

ДО ГОСПОДИН КИРОВ
УПРАВИТЕЛ НА НА "ВАЛЕКС 3" ЕООД
Относно:ПОТВЪРЖДАВАНЕ НА РАЗЧЕТИТЕ   ... - ТУК.
Публикувано на 30.11.2021 г.

ДО ГОСПОДИН КОЛЕВ
УПРАВИТЕЛ НА НА "ГАЛИАНС Г.Б." ЕООД
Относно:ПОТВЪРЖДАВАНЕ НА РАЗЧЕТИТЕ   ... - ТУК.
Публикувано на 30.11.2021 г.

ДО ГОСПОДИН ДИМИТРОВ
УПРАВИТЕЛ НА НА "ДИВЕДА ТУР" ЕООД
Относно:ПОТВЪРЖДАВАНЕ НА РАЗЧЕТИТЕ   ... - ТУК.
Публикувано на 30.11.2021 г.

ДО ГОСПОЖА АТАНАСОВА
УПРАВИТЕЛ НА НА "КИТАН 2010" ЕООД
Относно:ПОТВЪРЖДАВАНЕ НА РАЗЧЕТИТЕ   ... - ТУК.
Публикувано на 30.11.2021 г.

ДО ГОСПОЖА НОВИКОВА
УПРАВИТЕЛ НА НА "НАСТАСО ЕНД АЛЕКС 2003" ООД
Относно:ПОТВЪРЖДАВАНЕ НА РАЗЧЕТИТЕ   ... - ТУК.
Публикувано на 30.11.2021 г.

ДО ГОСПОДИН ИВНОВ
УПРАВИТЕЛ НА НА "СЛЪНЦЕ НИКОЛАЙ ИВАНОВ" ЕТ
Относно:ПОТВЪРЖДАВАНЕ НА РАЗЧЕТИТЕ   ... - ТУК.
Публикувано на 30.11.2021 г.

ДО ГОСПОДИН УШЕВ
УПРАВИТЕЛ НА НА "СИЙТЕХ" ЕООД
Относно:ПОТВЪРЖДАВАНЕ НА РАЗЧЕТИТЕ   ... - ТУК.
Публикувано на 30.11.2021 г.

ДО ГОСПОДИН ТОДОРОВ
УПРАВИТЕЛ НА НА "ТОНФА" ЕООД
Относно:ПОТВЪРЖДАВАНЕ НА РАЗЧЕТИТЕ   ... - ТУК.
Публикувано на 30.11.2021 г.

ДО ГОСПОДИН МАДЖУРОВ
УПРАВИТЕЛ НА НА "РЕМО 55 РУМЕН МАДЖУРОВ" ЕТ
Относно:ПОТВЪРЖДАВАНЕ НА РАЗЧЕТИТЕ   ... - ТУК.
Публикувано на 30.11.2021 г.

ДО ГОСПОДИН ТОШЕВ
УПРАВИТЕЛ НА НА "ДАРРИКОМ" ЕООД
Относно:ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ НА РАЗЧЕТИТЕ   ... - ТУК.
Публикувано на 30.11.2021 г.

ДО ГОСПОДИН ЯНКУЛОВ
УПРАВИТЕЛ НА НА "ЯНКУЛОВ И КО" ЕООД
Относно:ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ НА РАЗЧЕТИТЕ   ... - ТУК.
Публикувано на 30.11.2021 г.

ДО ГОСПОДИН ЙОЛИАН КИРОВ
ИЗПЪЛНИТЕЛН ДИРЕКТОР НА "БУЛМЕТАЛ" АД
Относно:ПРЕКРАТЯВАН РАЗРЕШИТЕЛНО   ... - ТУК.
Публикувано на 23.11.2021 г.

ДО ГОСПОДИН РАДОСТИН КИРЯКОВ
УПРАВИТЕЛ НА "РАМАР ФИШ" ООД
Относно: РЕШЕНИЕ ЗА ОТКАЗ   ... - ТУК.
Публикувано на 22.11.2021 г.

ДО ГОСПОЖА ДЕСИСЛАВА ТОШЕВА
СОБСТВЕНИК НА ЕТ"ДЕСИСЛАВА ТОШЕВА"
Относно: ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНИЕ НА РАЗРЕШИТЕЛНО ... - ТУК.
Публикувано на 22.11.2021 г.

ДО ГОСПОЖА ВАСИЛКА МАРИНОВА
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА "ПРИМА МАГНАГРУП" АД
Относно: ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОДЪЛЖАВАНЕ СРОКА НА ДЕЙСТВИЕ  ... - ТУК.
Публикувано на 19.07.2021 г.