Басейнова дирекция Черноморски район

Книги на ЕК

Познания за морската среда 2020, от картографиране на морското дъно до прогнозиране състоянието на океаните-тук (бълг.)
Познания за морската среда 2020, от картографиране на морското дъно до прогнозиране състоянието на океаните-тук (англ.) 

ЗЕЛЕНА КНИГА за Европейска стратегия относно пластмасовите отпадъци в околната среда - тук  (бълг.)
ЗЕЛЕНА КНИГА за Европейска стратегия относно пластмасовите отпадъци в околната среда - тук 
(англ.)  

 Познания за морската среда 2020 - морски данни и наблюдение за интелигентен и устойчив растеж - тук (бълг. ез.)
 Познания за морската среда 2020 - морски данни и наблюдение за интелигентен и устойчив растеж - тук (англ. ез.)