Басейнова дирекция Черноморски район

Архив за 2019 г.

ДО ГОСПОДИН НИКОЛАЙ ФИЛИПОВ
УПРАВИТЕЛ НА "ЕФ ЕН КОНСУЛТ" ЕООД
Относно: Инвентаризация на разчетите на БДЧР - ТУК.
Публикувано на 27.11.2019 г.

ДО ГОСПОДИН ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ
УПРАВИТЕЛ НА "КЛЕР-Д" ЕООД
Относно: Инвентаризация на разчетите на БДЧР - ТУК.
Публикувано на 27.11.2019 г.

ДО ГОСПОДИН ГЕОРГИЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СН "ШАБЛА-ТЮЛЕНОВО"
Относно: Потвърждение на разчети - ТУК.
Публикувано на 26.11.2019 г.

ДО ГОСПОЖА ГИНКА ЧОЛАКОВА
ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛ
Относно: Потвърждение на разчети - ТУК.
Публикувано на 21.11.2019 г.

ДО ГОСПОДИН ЩЕРИОН САРИЕВ
УПРАВИТЕЛ НА "СОЛАРИ-98" ООД
Относно: Потвърждение на разчети - ТУК.
Публикувано на 20.11.2019 г.

ДО ГОСПОДИН МАРИЯН АЛЕКСИЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СН "КАЛИАКРА АГРО"
Относно: Инвентаризация на разчетите на БДЧР - ТУК.
Публикувано на 19.11.2019 г.

ДО ГОСПОДИН ЕРДОГАН САНДЖАР
УПРАВИТЕЛ НА "ЕКОГРАДИНА" ООД
Относно: Потвърждение на разчети - ТУК.
Публикувано на 19.11.2019 г.

ДО ГОСПОДИН МАРИЯН АЛЕКСИЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СН "КАЛИАКРА АГРО"
Относно: Потвърждение на разчети - ТУК.
Публикувано на 18.11.2019 г.

ДО ГОСПОЖА ТЕОДОРА КАРАИВАНОВА-ЛАЗАРОВА
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СДРУЖЕНИЕ ЗА НАПОЯВАНЕ "КАМЧИЙСКА ДОЛИНА"
Относно: Потвърждение на разчети - ТУК.
Публикувано на 18.11.2019 г.

ДО ГОСПОДИН АТАНАСОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СН "БАТОВСКА ДОЛИНА"
Относно: Потвърждение на разчети - ТУК.
Публикувано на 18.11.2019 г.

ДО ГОСПОЖА ВЛАДКА КАЗЕПОВА
УПРАВИТЕЛ НА "АКВА - ВЛАД 2013" ЕООД
Относно: Инвентаризация на разчетите на БДЧР - ТУК.
Публикувано на 15.11.2019 г.

ДО ГОСПОДИН ПЛАМЕН ДИЧЕВ
УПРАВИТЕЛ НА "ЯНА - С" ЕООД
Относно: Инвентаризация на разчетите на БДЧР - ТУК.
Публикувано на 15.11.2019 г.

ДО ГОСПОЖА КАТЕРИНА ЦАНЕВА
УПРАВИТЕЛ НА "ЛУКССТРОЙ БГ" ООД
Относно: Инвентаризация на разчетите на БДЧР - ТУК.
Публикувано на 15.11.2019 г.

ДО ГОСПОДИН ДАНАИЛ ИВАНОВ
УПРАВИТЕЛ НА "АУТО ДЕЛИВ" ООД
Относно: Инвентаризация на разчетите на БДЧР - ТУК.
Публикувано на 15.11.2019 г.

ДО ГОСПОДИН КРАСИМИР ЕНЕВ
УПРАВИТЕЛ НА "ИРИНА РЕКС" ЕООД
Относно: Инвентаризация на разчетите на БДЧР - ТУК.
Публикувано на 15.11.2019 г.

ДО ГОСПОЖА ИВАЛИНА ТОДОРОВА
УПРАВИТЕЛ НА "ВИКИ 1995" ООД
Относно: Инвентаризация на разчетите на БДЧР - ТУК.
Публикувано на 15.11.2019 г.

ДО ГОСПОДИН ИГНАТОВСКИ
ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛ
Относно: Инвентаризация на разчетите на БДЧР - ТУК.
Публикувано на 15.11.2019 г.

ДО ГОСПОДИН ИГНАТОВСКИ
ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛ
Относно: Потвърждение на разчети - ТУК.
Публикувано на 15.11.2019 г.

ДО ГОСПОДИН ИВО БОЯНОВ
ПРЕДСТАВИТЕЛ НА "ЕСКЕЙП ГРУП" ООД
Относно: Потвърждение на разчети - ТУК.
Публикувано на 15.11.2019 г.

ДО ГОСПОЖА МАЯ ВЕЛИКОВА
СИНДИК НА "АВЕС-94" АД
Относно: Потвърждение на разчети - ТУК.
Публикувано на 15.11.2019 г.

ДО ГОСПОЖА ДИАНА КОЛЕВА
СИНДИК НА "С.В.ПРОПЪРТИ ИНВЕСТ" ООД
Относно: Потвърждение на разчети - ТУК.
Публикувано на 15.11.2019 г.

ДО ГОСПОДИН ДИМИТЪР ПАПАЗОВ
УПРАВИТЕЛ НА "ХЕПС АГРО" ЕООД
Относно: Потвърждение на разчети - ТУК.
Публикувано на 15.11.2019 г.

ДО ГОСПОДИН БОХОС КЕВОРКЯН
СИНДИК НА "ХЕЛТ ЕНД УЕЛНЕС" АДСИЦ
Относно: Потвърждение на разчети - ТУК.
Публикувано на 15.11.2019 г.

ДО ГОСПОДИН ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ
ИЗП. ДИРЕКТОР НА"АКАДЕМИКА ГРУП ИНВЕСТ" АД
Относно: Потвърждение на разчети - ТУК.
Публикувано на 14.11.2019 г.

ДО ГОСПОДИН КОСТАДИНОВ
УПРАВИТЕЛ НА "ТАНДЕМ ТРАВЪЛ" ЕООД
Относно: Потвърждение на разчети - ТУК.
Публикувано на 08.11.2019 г.

ДО ГОСПОДИН АЛЕКОВ
УПРАВИТЕЛ НА "ЮРОЛИНК ПАРТНЕРС" ООД
Относно: Потвърждение на разчети - ТУК.
Публикувано на 08.11.2019 г.

ДО ГОСПОДИН КОСТАДИНОВ
УПРАВИТЕЛ НА "НЕФТОПЛАСТ ТРЕЙДИНГ" ООД
Относно: Потвърждение на разчети - ТУК.
Публикувано на 08.11.2019 г.

ДО ГОСПОДИН КРАСИМИР НЕДЯЛКОВ
УПРАВИТЕЛ НА "КАДАНС" ЕООД
Относно: Изясняване на обстоятелствата по извършена проверка - ТУК.
Публикувано на 26.08.2019 г.

ДО ГОСПОДИН ЕРДОГАН САНДЖЕР
УПРАВИТЕЛ НА "ЕКОГРАДИНА "
Непотърсено писмо - ТУК.
Публикувано на 07.08.2019 г.

ДО ГОСПОДИН КОЛЬО ПЕТКОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СН "РУЕЦ"
Непотърсено писмо - ТУК.
Публикувано на 07.08.2019 г.

ДО ГОСПОДИН ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ
ИЗП. ДИРЕКТОР НА"АКАДЕМИКА ГРУП ИНВЕСТ" АД
Непотърсено писмо - ТУК.
Публикувано на 04.06.2019 г.

ДО ГОСПОЖА ТОНКА МИТРЕВА
УПРАВИТЕЛ НА"Т.Ж. СТРОЙ" ЕООД
Непотърсено писмо - ТУК.
Публикувано на 19.04.2019 г.

ДО ГОСПОДИН ДОНЧО КОСТАДИНОВ
ПРЕДСТАВИТЕЛ НА"ТАНДЕМ ТРАВЪЛ" ЕООД
Непотърсено писмо - ТУК.
Публикувано на 12.04.2019 г.

ДО ГОСПОДИН ИВАЙЛО ТОДОРОВ ИЛИЕВ
УПРАВИТЕЛ НА ЕТ"МИКИ - ИВАЙЛО ИЛИЕВ "
Непотърсено писмо - ТУК.
Публикувано на 01.02.2019 г.

ДО ГОСПОДИН КОЛЕВ
УПРАВИТЕЛ НА "АКВА КК 2012" ЕООД
Непотърсено писмо - ТУК.
Публикувано на 14.01.2019 г.

ДО ГОСПОДИН ТОДОРОВ
С. КРАПЕЦ, ОБЩ ШАБЛА
Непотърсено писмо - ТУК.
Публикувано на 04.01.2019 г.

ДО ГОСПОДИН ВЕЛКОВ
ГР. ТЪРГОВИЩЕ
Непотърсено писмо - ТУК.
Публикувано на 04.01.2019 г.

ДО ГОСПОДИН ЙОРДАН ПЛЕШКОВ
УПРАВИТЕЛ НА "МОРСКИ ДАРОВЕ" ООД
Непотърсено писмо - ТУК.
Публикувано на 04.01.2019 г.

ДО ГОСПОДИН ГЕОРГИУС КОНСТАНТИНУДИС
УПРАВИТЕЛ НА "ШАТО" ЕООД
Непотърсено писмо - ТУК.
Публикувано на 04.01.2019 г.

ДО ГОСПОДИН ДЕЛЯН КРАСИМИРОВ ДИМОВ
УПРАВИТЕЛ НА "ГОЛДЪН ФИЙЛД" ООД
Непотърсено писмо - ТУК.
Публикувано на 04.01.2019 г.