Басейнова дирекция Черноморски район

Обяви за работа

 

Документи и образци за кандидатстване

 1. Заявление за участие в конкурс - тук
 2. Декларация по чл. 17 (Наредба за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители) - тук

 


 

24.01.2024 г. Обява - Главен специалист

 • 24.01.2024 Обява - Главен специалист - Център за административно обслужване - тук.

1.11.2023 Обява - Младши експерт в отдел "Опазване на морските води и мониторинг"

 • 01.11.2023 Обява - Младши експерт в отдел "Опазване на морските води и мониторинг" - тук.
 • 21.11.2023 г. Списък на допуснатите  кандидати -Младши експерт в отдел "Опазване на морските води и мониторинг" - тук.
 • 30.11.2023 г. Система за оценяване - Младши експерт в отдел "Опазване на морските води и мониторинг" - тук.
 • 11.12.2023 г. Класиране - Младши експерт в отдел "Опазване на морските води и мониторинг" - тук.

18.08.2023 Обява - Главен експерт в отдел "Планове за управление"

 • 18.08.2023 Обява - Главен експерт в отдел "Планове за управление" - тук.
 • 07.09.2023 г. Списък на допуснатите  кандидати - Главен експерт "Планове за управление" - тук.
 • 20.09.2023 г. Система за оценяване - Главен експерт "Планове за управление"- тук.

18.08.2023 Обява - Младши експерт в отдел "Опазване на морските води и мониторинг"

 • 18.08.2023 Обява - Младши експерт в отдел "Опазване на морските води и мониторинг" - тук.

19.09.2023 Обява - Старши юрисконсулт

 • 19.09.2023 Обява - Старши юрисконсулт в дирекция "Административни, финансови и правни дейности" - тук.
 • 07.09.2023 Списък на допуснатите кандидати за Старши юрисконсулт " - тук.
 • 13.10.2023 г. Система за оценяване - Старши юрисконсулт " - тук.
 • 18.10.2023 г. Класиране - Старши юрисконсулт " - тук.

18.08.2023 Обява - Старши експерт в отдел "Опазване на морските води и мониторинг"

 • 18.08.2023 Обява - Старши експерт в отдел "Опазване на морските води и мониторинг" - тук.
 • 07.09.2023 Списък на допуснатите  кандидати за Старши експерт в отдел "Опазване на морските води и мониторинг" - тук.
 • 20.09.2023 г. Система за оценяване - Старши експерт в отдел "Опазване на морските води и мониторинг" - тук.
 • 26.09.2023 г. Класиране - Старши експерт в отдел "Опазване на морските води и мониторинг" - тук.

18.08.2023 Обява - Младши експерт в дирекция "Административни, финансови и правни дейности"

 • 18.08.2023 Обява - Младши експерт в дирекция "Административни, финансови и правни дейности" - тук.
 • 07.09.2023 Списък на допуснатите кандидати за Младши експерт в дирекция "Административни, финансови и правни дейности" - тук.
 • 18.09.2023 г. Система за оценяване - Младши експерт в дирекция "Административни, финансови и правни дейности" - тук.
 • 21.09.2023 г. Класиране - Младши експерт в дирекция "Административни, финансови и правни дейности" - тук.

14.07.2023 Обява - Младши експерт в отдел

 • 14.07.2023 Обява - Младши експерт в отдел "Опазване на морските води и мониторинг" - тук.
 • 31.07.2023 г. Списък на недопуснатите  кандидати  - Младши експерт в отдел "Опазване на морските води и мониторинг" - тук.

14.07.2023 Обява - Главен експерт в отдел

 • 14.07.2023 Обява - Главен експерт "Планове за управление" - тук.

01.06.2023 Обява - Главен експерт в отдел

 • 01.06.2023 Обява - Главен експерт "Планове за управление" - тук.
 • 19.06.2023 г. Списък на допуснатите  кандидати - Главен експерт "Планове за управление" - тук.
 • 19.06.2023 г. Списък на недопуснатите  кандидати  - Главен експерт "Планове за управление" - тук.
 • 20.06.2023 г. Съобщение  - Главен експерт "Планове за управление" - тук.
 • 27.06.2023 г. Система за оценяване - Главен експерт "Планове за управление"- тук.
 • 04.07.2023 г. Класиране - Главен експерт "Планове за управление" - тук.

страница 1 от 2

    1 2    По-стари >>>