Басейнова дирекция Черноморски район

Обяви за работа

 

Документи и образци за кандидатстване

 1. Заявление за участие в конкурс - тук
 2. Декларация по чл. 17 (Наредба за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители) - тук

 


 

5.7.2024 г. Обява за Младши експерт в отдел "Планове и защитени зони"

 • 5.7.2024 г. Обява за Младши експерт в отдел "Планове и защитени зони" -  тук.

5.7.2024 г. Обява за Главен експерт по заместване в отдел "Планове и защитени зони"

 • 5.7.2024 г. Обява за Главен експерт по заместване в отдел "Планове и защитени зони" -  тук.

5.7.2024 г. Обява за Главен експерт в отдел "Планове и защитени зони"

 • 5.7.2024 г. Обява за Главен експерт в отдел "Планове и защитени зони" -  тук.

5.7.2024 Обява - Началник отдел "Разрешителни и регистри"

 • 5.7.2024 г. Обява за Началник отдел "Разрешителни и регистри" -  тук.

21.05.2024 Обява - Старши експерт по заместване в Дирекция "Контрол"

 • 21.05.2024 Обява - Старши експерт по заместване на основание чл. 15 от Закона за държавния служител в Дирекция "Контрол" - тук.
 • 7.6.2024 г. - Списък на допуснатите  кандидати Старши експерт по заместване в Дирекция "Контрол" - тук.
 • 14.06.2024 Система за оценяване - Старши експерт по заместване в Дирекция "Контрол" - тук.
 • 18.06.2024 Класиране - Старши експерт по заместване в Дирекция "Контрол" - тук.

29.04.2024 Обява - Младши експерт в Дирекция "Контрол"

 • 29.04.2024 Обява - Младши експерт в Дирекция "Контрол" - офис Шумен - тук.
 • 17.05.2024 г. Списък на допуснатите  кандидати - Младши експерт в Дирекция "Контрол" - офис Шумен - тук.
 • 23.05.2024 г. Система за оценяване -Младши експерт в Дирекция "Контрол" - офис Шумен - тук.
 • 28.05.2024 г. Класиране - Младши експерт в Дирекция "Контрол" - офис Шумен - тук.

31.05.2024 г. Класиране за Главен експерт в отдел "Планове и защитени зони"

 • 31.05.2024 г. Класиране - две бройки държавни служители за Главен експерт, отдел „Планове и защитени зони“, дирекция „Планове и разрешителни“ - тук.

23.04.2024 Обява - две бройки държавни служители за Главен експерт, отдел „Планове и защитени зони“, дирекция „Планове и разрешителни“

 • 23.04.2024 Обява - две бройки държавни служители за Главен експерт, отдел „Планове и защитени зони“, дирекция „Планове и разрешителни“ - тук.
 • 14.05.2024 г. Списък на допуснатите  кандидати - тук.
 • 14.05.2024 г. Списък на недопуснатите  кандидати -  тук.
 • 22.05.2024 г. Система за оценяване -тук.
 • <span style="font

23.04.2024 Обява - Началник отдел „Разрешителни и регистри“, дирекция „Планове и разрешителни“

 • 23.04.2024 Обява - Началник отдел „Разрешителни и регистри“, дирекция „Планове и разрешителни“ - тук.
 • 14.05.2024 г. Списък на допуснатите  кандидати - Началник отдел „Разрешителни и регистри“, дирекция „Планове и разрешителни“ - тук.
 • 22.05.2024 г. Система за оценяване -Началник отдел „Разрешителни и регистри“, дирекция „Планове и разрешителни“ - тук.

17.04.2024 Обява - Старши експерт по заместване в Дирекция

 • 17.04.2024 Обява - Старши експерт по заместване на основание чл. 15 от Закона за държавния служител в Дирекция "Контрол" - тук.
 • 09.05.2024 г. Списък на допуснатите  кандидати - Старши експерт по заместване на основание чл. 15 от Закона за държавния служител в Дирекция "Контрол" - тук.
 • 15.05.2024 г. Система за оценяване - Старши експерт по заместване на основание чл. 15 от Закона за държавния служител в Дирекция "Контрол" - тук.

страница 1 от 3

    1 2 3    По-стари >>>