Басейнова дирекция Черноморски район

Почистване на морски плаж- инициатива по проект SCIRENA-Black Sea