Басейнова дирекция Черноморски район

AOP 9047285

Публична покана с ID № 9047285 от 03.11.2015 г.
Публикувана на: 03 Ноември 2015, Сряда 17:00 

Информация към публичната покана
Публикувана на: 03 Ноември 2015, Сряда 17:30

Протокол на комисия
Публикуван на: 17 Ноември 2015, Вторник 17:30

Сключен договор