Басейнова дирекция Черноморски район

Състояние на водите

 

При кодове за лошо време не поемайте излишни рискове
Във връзка с постъпващите от Националния институт по метеорология и хидрология прогнози за очаквани интензивни валежи в страната и повишение на речните нива, МОСВ съветва гражданите да спазват указанията на компетентните органи. Да следят прогнозите за времето и за състоянието на реките. При обявени кодове да не предприемат излишни рискове.
При жълт код времето може да бъде потенциално опасно. Явленията, които са прогнозирани, не са необичайни, но изискват внимание при работа на открито. Следете прогнозите за времето и не поемайте излишен риск.
Оранжев код означава, че времето е опасно. Прогнозирани са по-рядко случващи се метеорологични явления. Възможни са материални щети и има опасност от наранявания. Бъдете много внимателни и се информирайте подробно и често за метеорологичната обстановка. Съобразявайте се с неизбежните рискове и следвайте всички съвети на компетентните органи.
При червен код времето е много опасно. Прогнозирани са изключително интензивни метеорологични явления. Възможни са големи материални щети и нещастни случаи, може да възникне и опасност за живота. Следвайте нарежданията и всички съвети на компетентните органи.
Пресцентър на МОСВ


16.30 ч., 27 юни 2019

Днес се извърши проверка на място в гр. Котел от експерти на Басейнова дирекция „Черноморски район“ /БДЧР/ във връзка с възникналата аварийна ситуация от 26.06.2019 г.
В момента на проверката е установено, че през гр. Котел, преминават две реки –река Котлешница / Котленска/ и река Глогова, приток на първата.
Основните поражения са по течението на река Глогова – наводнени са улици и къщи, установени са само имуществени щети. Няма жерти. През 2018 г. след предписание на БДЧР, 300м. участък е почистен от Общината през м. октомври, с което е осигурена нормална проводимост на речното легло.
Приливната вълна на 26.06.2019 г. на река Глогова е преляла над изградена габионна стена, която е 2м. висока и 40м. дълга, изградена около заявоя на реката. В момента на проверката, реката се е прибрала в коритото си, като нивото и е около 10 см. под преливен ръб.
Приливната вълна е нарушила проводимостта на река Глогова, като светлите откоси на 3-те броя мостови съоръжения са се запушили с клони и други отпадъци. От вчера е започнало почистването на реката. В констативния протокол от извършената проверка е издадено предписание за осигуряване на нормалната проводимост на реката.    
Река Котлешница - при проверката е установено, че укрепването на бреговете на 2 места е разрушено, с приблизителна дължина около 40м. Укрепването на реката е било изпълнено от камъни, които са отнесени от приливната вълна и са паднали в леглото на река Котленска, с което е установена нарушена проводимост в няколко участъка от реката.
В момента на проверката реката е в коритото си, като нивото ѝ е около 10 см. под преливен ръб.
В констативния протокол от извършената проверка е издадено предписание за осигуряване на нормална проводимост на река Котленска в проверените участъци.
През деня на 27.06.2019 г. времето е слънчево, без превалявания.


9.00 ч., 27 юни 2019

Река Котленска, въпреки, че беше с осигурена нормална проводимост,  в следствие на обилния дъжд, продължил около 2 часа, считано от 14:00 часа на 26.06.2019 г., е преляла, като прилвната вълна е нанесла поражения в гр. Котел. Наводнени са улици и къщи, обявено е бедствено положение. Няма жертви. Към настоящият момент реката е в коритото си, като Община Котел е предприела мерки за почистването й. Екип на Басейнова дирекция „Черноморски район“ днес на 27.06.2019 г., пътува за проверка на място. През 2018 г. експерти на БДЧР са извършвали проверки на място относно състоянието и проводимостта на р. Котленска. При проверките е дадено предписание за осигуряване на нормална проводимост, като е изпълнено от Община Котел на 31.10.2018 г. Към настоящия момент на дежурния телефон и по електронна поща няма постъпила информация за засегнати населени места от вредното въздействие на водите.


8.30 ч., 6 юни 2019

Състояние на язовирите -  По данни на оперативните дежурни в областни, общински администрации, дежурните на РД “ПБЗН“ и ”Напоителни системи” ЕАД няма постъпили сигнали за критични ситуации, свързани с язовирите и язовирните стени.  Водните течения остават в речните легла. Водното ниво в корегираните реки не застрашава стабилитета на бермите и дигите, изградени по поречията им.

Състояние на рекитеданни за критични нива и аварийни ситуации; данни за критични участъци по диги и укрепителни съоръжения: Към 15:00 ч. на територията на БДЧР няма постъпила информация за критични ситуации по Черноморските реки. Няма постъпила информация за повишение на нивата на реките. Към момента над по-голямата територия на БДЧР е слънчево и ясно. На дежурния телефон не са постъпвали данни за аварийни ситуации, скъсани диги или укрепителни съоръжения.

Засегнати населени места от вредното въздействие на водите: Към настоящия момент на дежурния телефон за 24 часова връзка няма постъпила информация за засегнати населени места от вредното въздействие на водите.   КЩ на общ. Провадия, е взел решение нивото на водата в Язовир ,,Тутраканци” – 1 да бъде свалено до мъртъв обем.


15.00 ч., 5 юни 2019

Състояние на язовирите -  По данни на оперативните дежурни в областни, общински администрации, дежурните на РД “ПБЗН“ и ”Напоителни системи” ЕАД няма постъпили сигнали за критични ситуации, свързани с язовирите и язовирните стени.  Водните течения остават в речните легла. Водното ниво в корегираните реки не застрашава стабилитета на бермите и дигите, изградени по поречията им.

Състояние на реките – данни за критични нива и аварийни ситуации; данни за критични участъци по диги и укрепителни съоръжения:Няма постъпила информация за критични ситуации по Черноморските реки. Няма постъпила информация за повишение на нивата на реките. Към момента над по-голямата територия на БДЧР е слънчево и ясно. На дежурния телефон не са постъпвали данни за аварийни ситуации, скъсани диги или укрепителни съоръжения.

Засегнати населени места от вредното въздействие на водите:Към настоящия момент на дежурния телефон за 24 часова връзка няма постъпила информация за засегнати населени места от вредното въздействие на водите.  Към 15:00 ч. на 05.06.2019 г., нивото на водата в Язовир ,,Тутраканци” – 1  е на 1,70м под кота ръб стена. Преливника е продълбочен до кота 0м и от него продължава да се оттича минимално количество.


8.30 ч., 5 юни 2019

Състояние на язовирите:

Налична информация за изпускане от следните язовири: яз. „Ново Паничарево”, общ. Приморско – изпуска се с 2,3 м3/ сек., не прелива; яз. „Трояново“, общ. Камено - изпуска се с 0,080 м3/ сек., под приливен ръб 7,26 м., свободен обем – 72%; яз. „Крушево“, общ. Карнобат - изпуска се с 0,055 м3/ сек., под приливен ръб 10,13 м., свободен обем – 87%.

Налична информация за язовири, които не  преливат и не се изпускат: яз. „Скала 1“ , общ. Сунгурларе – не се изпуска, свободен обем – 91%; яз. „Скала 2“, общ. Сунгурларе – не се изпуска, свободен обем – 93%; яз. „Барган“ , общ. Карнобат– не се изпуска, свободен обем – 28%; яз. „Детелина“, общ. Карнобат – не се изпуска, свободен обем – 35% и яз. „Мандра“, общ. Бургас – не се изпуска, не прелива,  кота водно ниво 3,75 м. Област Шумен - Няма данни за възникнали аварийни ситуации на територията на областта: яз. ,,Фисек“ кота ВН 4,58м  под преливник; Обем в момента 4 347000м3; яз. „Шумен“ кота ВН 1,15м под преливник, Обем в момента 5280000м3; яз. „Кълново“ кота ВН 1,79м под преливник, Обем в момента  515 000м3; яз. Нови Пазар кота ВН 4,85м под преливник, Обем в момента 616 000 м3 и яз. „Енево“ ОИ е отворен  - работи като ретензионен. Област Търговище - Няма данни за възникнали аварийни ситуации на територията на областта: яз. Овчарово – кота ВН 6,52м  под преливник; Обем в момента 1 421 000м3; яз. Поляница – кота ВН 6,56м  под преливник; Обем в момента 3 750 000м3; яз. Красноселци – кота ВН 10,14м  под преливник; Обем в момента 1 136 000м3. Област Варна: Общ. Долни чифлик – Няма данни за възникнали аварийни ситуации на територията на общината;Общ. Дългопол - яз. ,,Елешница“ – има свободен обем: 7 049 000 м3, Завирен обем – 3 417 000 м3, не се изпуска и не прелива; Общ. Провадия – яз. ,,Снежина“ завирен обем  661 000 м3, свободен обем 1 679 000 м3   не се изпуска и не прелива; яз.,,Комарево-Храброво“ – има свободен обем, ниво на водата - 1,10м под кота преливник.
Язовир ,,Тутраканци” – 1 – по данни на представител от ,,ГЖ“ е обявено частично бедствено положение.
Към 19:30 ч. на 04.06.2019г. нивото на водата в язовира се е понижило до 0,70м под кота ръб стена. Над язовирната стена/земно-насипна/ са насложени чували с пясък, които спират изтичането. Разширен е преливникът и водата е отведена чрез прокопан канал до отводнителен канал на водоем на ВиК, който влиза в яз.,,Тутраканци“ – 2/изваден от употреба, пресъхнал/. От него, водата преминава през с. Тутраканци и доста след селото се рзделя на две дерета, отвеждащи я до яз.,,Бозвелийско“ и р. Ана дере/Главница/. Евакуирано е част от населението на селото, за което съществува непосредствена опасност. Предупреден е кметът на съседното село Бозвелийско, за готовност за евакуация при необходимост. За предприетите действия е уведомен и областният управител.
Язовирът е с: обем 80 хил.куб.м, височина на стената/земно-насипна/ - 6 м, преливник – вид челен, бетонов праг – Qmax – 2,0 m3/s Затворни органи: Спирателен кран – неработещ.  Собственик на язовира е община Провадия, оператор на язовирната стена е „Екозем Шумен“ ЕООД.
Към 6:30 ч. на 05.06.2019 г. нивото на водата в язовира е на 1,50м под кота ръб стена. От преливника се изтича минимално количество, с тенденция за спиране на оттока.  Речните русла в района са с осигурена проводимост.
Област Добрич - Няма данни за възникнали аварийни ситуации на територията на областта.

Състояние на реките – данни за критични нива и аварийни ситуации; данни за критични участъци по диги и укрепителни съоръжения: Към 6:30 часа на 05.06.2019 г. няма постъпила информация за критични ситуации по Черноморските реки. Обстановката е нормална.

Засегнати населени места от вредното въздействие на водите: Към настоящия момент на дежурния телефон и по електронна поща няма постъпила информация и данни за критични нива и възникнали аварийни ситуации по язовирните стени и съоръженията към тях, за критични участъци по диги и укрепителни съоръжения, както и за засегнати населени места от вредното въздействие на водите.


17:50 ч., 4 юни 2019

По данни на служител „Гражданска защита“ – гр. Провадия: В момента водата на дерето след язовирната стена на яз.,,Тутраканци“-1 се е върнала в коритото си. Предприети са действия от ГЗ за укрепване на дигите на р. Главница.


15.00 ч., 4 юни 2019

Състояние на язовирите –  По данни на оперативните дежурни в областни, общински администрации, дежурните на РД ,,ПБЗН“ и ,,Напоителни системи” ЕАД няма данни за критични ситуации, свързани с язовирите и язовирните стени и водните нива по речните русла.

Налична информация за изпускане от следните язовири: яз. „Ново Паничарево”, общ. Приморско – изпуска се с 2,3 м3/ сек., не прелива;яз. „Трояново“, общ. Камено - изпуска се с 0,080 м3/ сек., под приливен ръб 7,26 м., свободен обем – 72%;яз. „Крушево“, общ. Карнобат - изпуска се с 0,055 м3/ сек., под приливен ръб 10,13 м., свободен обем – 87%.

Налична информация за язовири, които не  преливат и не се изпускат: яз. „Скала 1“ , общ. Сунгурларе – не се изпуска, свободен обем – 91%; яз. „Скала 2“, общ. Сунгурларе – не се изпуска, свободен обем – 93%;яз. „Барган“ , общ. Карнобат– не се изпуска, свободен обем – 28%; яз. „Детелина“, общ. Карнобат – не се изпуска, свободен обем – 35% и яз. „Мандра“, общ. Бургас – не се изпуска, не прелива,  кота водно ниво 3,75 м. Област Шумен - Няма данни за възникнали аварийни ситуации на територията на областта: яз. ,,Фисек“ кота ВН 4,58м  под преливник; Обем в момента 4 347000м3; яз. „Шумен“ кота ВН 1,15м под преливник, Обем в момента 5280000м3; яз. „Кълново“ кота ВН 1,79м под преливник, Обем в момента  515 000м3; яз. Нови Пазар кота ВН 4,85м под преливник, Обем в момента 616 000 м3 и яз. „Енево“ ОИ е отворен  - работи като ретензионен. Област Търговище - Няма данни за възникнали аварийни ситуации на територията на областта: яз. Овчарово – кота ВН 6,52м  под преливник; Обем в момента 1 421 000м3; яз. Поляница – кота ВН 6,56м  под преливник; Обем в момента 3 750 000м3  и яз. Красноселци – кота ВН 10,14м  под преливник; Обем в момента 1 136 000м3. Област Варна: Общ. Долни чифлик – Няма данни за възникнали аварийни ситуации на територията на общината; Общ. Дългопол - яз. ,,Елешница“ – има свободен обем: 7 049 000 м3, Завирен обем – 3 417 000м3, не се изпуска и не прелива и Общ. Провадия – яз. ,,Снежина“ завирен обем  661 000м3, свободен обем 1 679 000 м3   не се изпуска и не прелива. Област Добрич - Няма данни за възникнали аварийни ситуации на територията на областта.

Състояние на реките – няма постъпила информация за критични ситуации по Черноморските реки. Обстановката е нормална. Към настоящия момент на дежурния телефон и по електронна поща няма постъпила информация и данни за критични нива и възникнали аварийни ситуации по язовирните стени и съоръженията към тях, за критични участъци по диги и укрепителни съоръжения, както и за засегнати населени места от вредното въздействие на водите.


8.30 ч., 04 юни 2019

Състояние на язовирите –  По данни на оперативните дежурни в областни, общински администрации, дежурните на РД “ПБЗН“ и ”Напоителни системи” ЕАД няма постъпили сигнали за критични ситуации, свързани с язовирите и язовирните стени.  Водните течения остават в речните легла. Водното ниво в корегираните реки не застрашава стабилитета на бермите и дигите, изградени по поречията им.

Състояние на реките на територията на Басейнова дирекция "Черноморски район" няма постъпила информация за критични ситуации по Черноморските реки. Няма постъпила информация за повишение на нивата на реките. Към момента на по-голямата територия на БДЧР на места е с разкъсана облачност. На дежурния телефон не са постъпвали данни за аварийни ситуации, скъсани диги или укрепителни съоръжения.


Във връзка с валежите е активирано Оперативното звено към МОСВ

15.00 ч., 03 юни 2019

Състояние на язовирите По данни на оперативните дежурни в областни, общински администрации, дежурните на РД ,,ПБЗН“ и ,,Напоителни системи” ЕАД няма данни за критични ситуации, свързани с язовирите и язовирните стени и водните нива по речните русла.

Налична информация за изпускане от следните язовири: яз. „Ново Паничарево”, общ. Приморско – изпуска се с 2,3 м3/ сек., не прелива; яз. „Трояново“, общ. Камено - изпуска се с 0,080 м3/ сек., под приливен ръб 7,26 м., свободен обем – 72%; яз. „Крушево“, общ. Карнобат - изпуска се с 0,055 м3/ сек., под приливен ръб 10,13 м., свободен обем – 87%.

Налична информация за язовири, които не  преливат и не се изпускат: яз. „Скала 1“ , общ. Сунгурларе – не се изпуска, свободен обем – 91%; яз. „Скала 2“, общ. Сунгурларе – не се изпуска, свободен обем – 93%; яз. „Барган“ , общ. Карнобат– не се изпуска, свободен обем – 28%; яз. „Детелина“, общ. Карнобат – не се изпуска, свободен обем – 35%; яз. „Мандра“, общ. Бургас – не се изпуска, не прелива,  кота водно ниво 3,75 м. Област Шумен - Няма данни за възникнали аварийни ситуации на територията на областта: яз. ,,Фисек“ кота ВН 4,58м  под преливник; Обем в момента 4 347000м3; яз. „Шумен“ кота ВН 1,15м под преливник, Обем в момента 5280000м3; яз. „Кълново“ кота ВН 1,90м под преливник, Обем в момента  499 000м3; яз. Нови Пазар кота ВН 1, 4,80м под преливник, Обем в момента 628 000 м3 и яз. „Енево“ ОИ е отворен  - работи като ретензионен. Област Търговище - Няма данни за възникнали аварийни ситуации на територията на областта: яз. Овчарово – кота ВН 6,52м  под преливник; Обем в момента 1 421 000м3; яз. Поляница – кота ВН 6,56м  под преливник; Обем в момента 3 075 000м3 и яз. Красноселци – кота ВН 10,16м  под преливник; Обем в момента 1 133 000м. Област Варна-Общ. Долни чифлик – Няма данни за възникнали аварийни ситуации на територията на общината; Общ. Дългопол - яз. ,,Елешница“ – има свободен обем: 7 00 000 м3, Завирен обем – 3 400 000м3, не се изпуска и не прелива; Общ. Провадия – яз. ,,Снежина“ завирен обем 770 000м3, свободен обем 1 400 000 м3   не се изпуска и не прелива. Област Добрич - Няма данни за възникнали аварийни ситуации на територията на областта.

Състояние на реките няма постъпила информация за критични ситуации по Черноморските реки. Обстановката е нормална.


26 януари 2019
Състояние на язовирите – по данни на оперативните дежурни в областни, общински администрации, дежурните на РД ,,ПБЗН“ и ,,Напоителни системи” ЕАД няма данни за критични ситуации, свързани с язовирите и язовирните стени.
Състояние на реките –няма постъпила информация за критични ситуации по Черноморските реки.

 


25 януари 2019
Състояние на язовирите – по данни на оперативните дежурни в областни, общински администрации, дежурните на РД ,,ПБЗН“ и ,,Напоителни системи” ЕАД няма данни за критични ситуации, свързани с язовирите и язовирните стени и водните нива по речните русла:
Контролирано се изпускат следните язовири: яз. „Ново Паничарево”, общ. Приморско – изпуска се с 2,3 м3/ сек., не прелива; яз. „Трояново“, общ. Камено - изпуска се с 0,080 м3/ сек., под приливен ръб 5,71 м., свободен обем – 72% яз. „Крушево“, общ. Карнобат - изпуска се с 0,055 м3/ сек., под приливен ръб 10,42 м., свободен обем – 87%.
Не  преливат и не се изпускат следните язовири: яз. „Скала 1“ , общ. Сунгурларе – не се изпуска, свободен обем – 91%, яз. „Скала 2“, общ. Сунгурларе – не се изпуска, свободен обем – 92%, яз. „Барган“ , общ. Карнобат– не се изпуска, свободен обем – 32%, яз. „Детелина“, общ. Карнобат – не се изпуска, свободен обем – 46% и яз. „Мандра“, общ. Бургас – не се изпуска, не прелива,  кота водно ниво 3,75 м.;
Област Шумен: яз. ,,Фисек“ - изпуска се с 0,1 м3/с, яз. „Шумен“,яз. „Кълново“, яз. Нови Пазар 1, яз. „Енево“ - изпускат се за осигуряване на екологичен минимум.
Област Търговище:яз. Овчарово – изпуска се през ОИ с 0,01 м3/сек, яз. Поляница - изпуска се през ОИ с 0,02 м3/сек. и яз. Красноселци – изпуска се през ОИ с 0,05 м3/сек.
Област Варна: Общ. Долни чифлик – няма данни за възникнали аварийни ситуации на територията на общината; Общ. Дългопол - яз. ,,Елешница“ – има свободен обем: 7 842 000 м3, Завирен обем – 2 620 000м3, не се изпуска и не прелива; Общ. Провадия – яз. ,,Снежина“ завирен обем 770 000м3, свободен обем 157 000 м3   не се изпуска и не прелива.
Област Добрич - няма данни за възникнали аварийни ситуации на територията на областта.

Състояние на реките –няма постъпила информация за критични ситуации по Черноморските реки.


Речните нива остават без съществени изменения
17 април 2018
Черноморски басейн: речните нива в по-голямата част от басейна са се понижили или са останали без изменение. Регистрираните понижения са до -10 см. Водните количества на реките са около и под праговете за високи води, само водните количества на река Ропотамо при с. Веселие е под прага за средни води.  Днес и през следващите два дни речните нива ще се понижават или ще останат без съществени изменения. В резултат на валежи през нощта на 19 срещу 20 април водните нива на реките от басейна краткотрайно ще се повишат, по-значителни ще са повишенията във водосборите на южночерноморските реки. Водните нива на реките ще се задържат високи. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.


Речните нива ще се понижават
16 април 2018
Черноморски басейн: речните нива в по-голямата част от басейна са се понижили или са останали без изменение. Регистрираните понижения са до -15 см. Водните количества на реките са около и под праговете за високи води, само водните количества на река Ропотамо при с. Веселие е под прага за средни води. Днес и през следващите три дни речните нива ще се понижават или ще останат без съществени изменения. В резултат на валежи на 17 и 18 април са възможни незначителни краткотрайни повишения на водните нива на реките. Водните нива на реките ще се задържат високи. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.


Нивата на реките ще се понижават
12 април 2018
Черноморски басейн: През последното денонощие речните нива в по-голямата част от басейна са се понижавали или са останали без изменение, само водните нива във водосбора на р. Провадийска река са се повишили незначително с до +10 см. Регистрираните изменения в басейна са от -10 см до +10 см. Водните количества на реките в басейна са около и над праговете за високи води, само водното количество на р. Ропотамо при с. Веселие е под прага за средни води. Днес и през следващите три дни речните нива в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водните нива на реките в басейна ще се задържат високи. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.Водните нива на реките ще се задържат високи
11 април 2018
Черноморски басейн: речните нива в басейна са се понижавали или са останали без изменение през последното денонощие. Регистрираните изменения в басейна са от - 25 см до + 6 см. Водните количества на реките в басейна са около и над праговете за високи води, само водното количество на р. Ропотамо при с. Веселие е под прага за средни води. Днес и през следващите три дни речните нива в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водните нива на реките в басейна ще се задържат високи. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.


Речните нива се понижават
10.04.2018
Анализът на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ- БАН: Черноморски басейн: През последното денонощие речните нива  са се понижавали или са останали без изменение. Регистрираните понижения  са до -17 см. Водните количества на реките са около и над праговете за високи води, само водното количество на р. Ропотамо при с. Веселие е под прага за средни води. Днес и през следващите три дни речните нива в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водните нива на реките в басейна ще се задържат високи. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.


Понижението на речните нива продължава
05 април 2018

Анализът на НИМХ – БАН е направен на базата на измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ: Черноморски басейн: през последното денонощие речните нива са се понижили или са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания са от - 20 см до + 10 см. Водните количества на реките са над праговете за високи води, само на р. Ропотамо при с. Веселие водното количество е под прага за средни води.
Днес и през следващите три дни речните нива в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения. В резултат на валежи през нощта на 6 срещу 7 април са възможни краткотрайни повишения на речните нива във водосбора на р. Камчия над яз. „Тича“. Водните нива на реките в басейна ще се задържат високи и през следващите дни. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.
На 6 април 2018 г. опасни метеорологични явления в страната не се очакват.
Подробна информация за предупрежденията и опасните метеорологични явления по области може да бъде получена от интерактивната карта на адрес: http://info.meteo.bg/opasni/.

Информация за наличните обеми в комплексните и значими язовири, които се следят в МОСВ:
Съгласно приложение №1 към чл.13 ал.1, т.1 от Закона за водите, комплексните и значими язовири са 53. Сумата от наличните в тях завирени обеми към 5 април 2018 г. е 5314,2 млн. м3 и представлява 81,9% от сумата на общите им обеми. Според основното им предназначение наличните в тях завирени обеми са както следва:
•питейно-битово водоснабдяване – 90,8% от общия им обем
•напояване – 69,4% от общия им обем
•енергетика – 89,6% от общия им обем.

Налични завирени обеми в язовири по приложение 1 на ЗВ с трансгранично влияние:
Със запълване над 90% са следните комплексни и значими язовири: „Голям Беглик“, „Широка поляна“, „Кърджали“, „Студен кладенец“, „Ивайловград“, „Доспат“, „Цанков камък“, „Въча“, „Среченска бара“, „Кричим“, „Розов кладенец“, „Ахелой“, „Асеновец“ и „Йовковци“.

Съответните експлоатационни дружества са предприели мерки за изпълнение на условията, поставени в графика, като намаляването на обема се извършва чрез увеличена работа на ВЕЦ и/или контролирано изпускане през основен изпускател, като същевременно предвид предстоящия летен сезон и нуждите на населението от питейна вода, ще бъде гарантирано водоснабдяването.

Съгласно налична към 5 април 2018 г. информация, през преливните съоръжения преливат язовирите: „Тича“, „Камчия“, „Ясна поляна“, „Боровица“ и „Пчелина“, както следва:
-          яз. „Тича“ прелива с 4,1 м3/сек, през ОИ – 13,0 м3/сек.
-          яз. „Камчия“ – с 14,5 м3/сек.
-          яз. „Ясна поляна“ – с 0,3 м3/ сек, изпуска се през ОИ - 0,7 м3/сек.
-          яз. „Пчелина“ – с 5,4 м3/сек.
-          яз. „Боровица“ – с 2,5 м3/сек.

Изпусканите през основните изпускатели количества, както и тези, преливащи през преливните съоръжения, не създават потенциално опасни ситуации за населението. Коритата на реките след язовирните стени са в добро състояние и проводимостта им е осигурена.


Речните нива ще продължат да се понижават
04 април 2018

Черноморски басейн: речните нива са се понижили или са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания са от -30 см до +10 см. Водните количества на реките са над праговете за високи води, само водното количество на река Ропотамо при с. Веселие е под прага за средни води. Днес и през следващите три дни речните нива ще се понижават или ще останат без съществени изменения. В резултат на валежи на 7 април са ще има краткотрайни повишения на речните нива в южночерноморските реки (Средецка и Факийска). Водните нива на реките ще се задържат високи и през следващите дни. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.
На 5 април 2018 г. опасни метеорологични явления в страната не се очакват.
Подробна информация за предупрежденията и опасните метеорологични явления по области може да бъде получена от интерактивната карта на адрес: http://info.meteo.bg/opasni/.

Информация за наличните обеми в комплексните и значими язовири, които се следят в МОСВ:
Съгласно приложение №1 към чл.13 ал.1, т.1 от Закона за водите, комплексните и значими язовири са 53 броя.
Сумата от наличните в тях завирени обеми към 04.04.2018 г. е 5 322,5 млн. м3 и представлява 82,0% от сумата на общите им обеми.
Според основното им предназначение наличните в тях завирени обеми са както следва:
•питейно-битово водоснабдяване – 90,8% от общия им обем;
•напояване – 69,5% от общия им обем;
•енергетика – 89,8% от общия им обем.
Налични завирени обеми в язовири по приложение 1 на ЗВ с трансгранично влияние:
Със запълване над 90% са следните комплексни и значими язовири: „Голям Беглик“, „Кърджали“, „Доспат“, „Цанков камък“, „Въча“, „Студен кладенец“, „Среченска бара“, „Кричим“, „Розов кладенец“, „Ахелой“, „Малко Шарково“, „Асеновец“ и „Йовковци“.
Съответните експлоатационни дружества са предприели мерки за изпълнение на условията, поставени в графика, като намаляването на обема се извършва чрез увеличена работа на ВЕЦ и/или контролирано изпускане през основен изпускател, като същевременно предвид предстоящия летен сезон и нуждите на населението от питейна вода, ще бъде гарантирано водоснабдяването.
Съгласно налична към 4 април 2018 г. информация, през преливните съоръжения преливат язовирите: „Тича“, „Камчия“, „Ясна поляна“, „Боровица“ и „Пчелина“, както следва:
-          яз. „Тича“ - прелива с 5,7 м3/сек, през ОИ – 13,0 м3/сек.
-          яз. „Камчия“ прелива с 14,5 м3/сек,
-          яз. „Ясна поляна“ прелива с 0,3 м3/ сек, изпуска се през ОИ - 0,7 м3/сек;
-          яз. „Пчелина“ – прелива с 5,5 м3/сек;
-          яз. „Боровица“ прелива с 2,5 м3/сек,

Изпусканите през основните изпускатели количества, както и тези, преливащи през преливните съоръжения, не създават потенциално опасни ситуации за населението. Коритата на реките след язовирните стени са в добро състояние и проводимостта им е осигурена.