Басейнова дирекция Черноморски район

IISSCZM

         
 

 Проект „Интегрирана информационна система за поддръжка управлението на бреговата зона (Integrated informational system in support of coastal zone management – IISSCZM)“

 Проектът е финансиран по програма BG02 “Интегрирано управление на морските и вътрешните води”, Приоритет BG02.01: ”Интегрирано управление на морските и вътрешните води”, съфинансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2009-2014.

Продължителност на проекта: 11 месеца
Обща стойност на проекта: 1 147 655 Евро

Бенефициент на проекта:
   - Висше военноморско училище „Никола Йонков Вапцаров“ 
Партньор:
   - Басейнова дирекция „Черноморски район“ 
Асоцииран партньор:
   - Областна администрация Варна 

Обща информация за "Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014" - тук


Кратка информация за проекта тук

Стартираща конференция по проекта, 07.08.2015 г.
прессъобщение - тук
програма - тук
презентация - тук
снимки от събитието - тук


 Днес, 7 август 2015 г., в Планетариума на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров” във Варна, се проведе конференция за представяне на проект „Интегрирана информационна система за поддръжка управлението на бреговата зона (Integrated informational system in support of coastal zone management - IISSCZM)”. Приветствия към присъстващите отправиха кап. I ранг, проф., д-р на военните науки Боян Медникаров, Областният управител на Варна г-н Стоян Пасев и Директорът на Басейнова дирекция „Черноморски район“ Десислава Консулова.
 Сред гостите бяха ректорът на Технически университет-Варна доц. д-р инж. Росен Василев, Директорът на „Морска Администрация“-Варна г-н Валентин Енчев, представители от Пристанищна администрация, ДП „Пристанищна инфраструктура“, Института по океанология, представители на морската общественост, БУЛСАР и др.
Кап. I ранг, доцент д-р Калин Калинов, ръководител на проекта запозна присъстващите с дейностите и очакваните резултати. Кап. II ранг, доц.д-р Мирослав Цветков представи Бенефициента на проекта ВВМУ.
Проектът се реализира по програма BG02 „Интегрирано управление на морските и вътрешни води”, съфинансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014. Бенефициент е ВВМУ „Н. Й. Вапцаров” в партньорство с Областната администрация във Варна и Басейновата дирекция „Черноморски район”. 


 Премиерът Бойко Борисов, министърът на околната среда и водите Ивелина Василева и министърът на отбраната Николай Ненчев официално откриха във Варна Центъра за интегрирано управление и мониторинг на бреговата зона. Той е на стойност 1,15 млн. евро и е финансиран от Министерството на околната среда и водите в рамките на Програма BG02 по финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. Партньори по изпълнението му са Басейновата дирекция „Черноморски район“, ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“, където е ситуиран центърът, и Областната управа в морската столица.
06.08.2016 г.


 Заключителна конференция по проекта, 06.10.2016 г.

На 6 октомври, във Висшето военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“ Варна се проведе заключителната конференция за представяне резултатите по проект „Интегрирана информационна система за поддръжка управлението на бреговата зона“. Проектът е финансиран от Министерството на околната среда и водите чрез Програма BG02 „Интегрирано управление на морските и вътрешните води“ на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 в България. Бенефициент по проекта е ВВМУ, а партньори - Басейнова дирекция „Черноморски район“ и Областна администрация . 
Конференцията се откри от началника на Училището – комодор проф. д.в.н. Боян Медникаров. Гостите имаха възможността да разгледат и участват в демонстрациите на изградените по проекта Център за интегрирано управление и мониторинг на бреговата зона и Лаборатория за изследване и контрол на баластни води и замърсяване с нефтени продукти.
   Центърът е уникален за Черноморския регион и в европейски мащаб. Той събира и обработва информацията за състоянието на морските води, корабния трафик, хидрометеорологичната обстановка, както и статична картина на Изключителната икономическа зона на България в Черно море. Оперативният център е с допълнителни терминали в Басейнова дирекция и Областна администрация. От 1 септември, с началото на учебната година във ВВМУ, Центъра работи и в тренировъчен режим.
флаер - тук
банер - тук
брошура А3 - тук
брошура А4 - тук

 


Центърът за превенция от нефтени разливи във Варна е напълно оборудван

 Уникален в европейски мащаб и за Черноморския регион център за борба с нефтените разливи е изграден във Висшето военноморско училище „Никола Йонков Вапцаров“ във Варна. Центърът за интегрирано управление и мониторинг на бреговата зона събира и обработва информацията за състоянието на морските води, корабния трафик, хидрометеорологичната обстановка, както и статична картина на Изключителната икономическа зона на България в Черно море.
     Оперативният център е резултат от изпълнение на проект „Интегрирана информационна система за поддръжка управлението на бреговата зона“, финансиран по Програма BG02 „Интегрирано управление на морските и вътрешните води“, съфинансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 и управлявана от МОСВ.    Бюджета на проекта възлиза на обща стойност от 3 034 241 лв.
    На 28 април, като бенефициент на проекта Висшето военноморско училище проведе заключителната конференция.  Конференцията се откри от кап. II ранг доц.д-р Мирослав Цветков. На конференцията присъстваха Областния управител на Варна г-н Тодор Йотов, представители на морските браншови организации, държавни администрации и научни среди.
Капитан Цветков представи всички закупени модули, с които е  дооборудван Главния оперативен център. Гостите имаха възможността да го разгледат и да участват в демонстрации.     Оперативният център има допълнителни терминали, доставени при партньорите по проекта: Басейнова дирекция „Черноморски район“ и Областна администрация-Варна.
    В рамките на проекта е създадена лаборатория за изследване и контрол на баластни води и замърсяване с нефтени продукти. Закупен е дрон с термо-камера за търсене, спасяване и откриване на нефтени разливи, моторен катер за извършване на екологичен мониторинг, бонови заграждения за локализиране на нефтено замърсяване, понтонна конструкция за нуждите на лабораторията и хидроакустична система.