Басейнова дирекция Черноморски район

Ръководства

Ръководство за доклади по РДМС за 2012 год. - Doc 1c 

    РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА от 1 септември 2010 година относно критериите и методологичните стандарти за добро екологично състояние на морските води

    Насоки / Инициатива OURCOAST Работен пакет “Е”

    Мониторинг по Рамковата директива за морска стратегия: изисквания и опции, 2012 г.

    ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН АНАЛИЗ за пръвоначална оценка за РДМС, насоки

    РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА, Връзка между първоначалната оценка на морските води и критериите за добро екологично състояние

    Преглед на методологичните стандарти, свързани с критериите за добро екологично състояние, обхванати от РДМС - JRC и DG ENV

    ОТПАДЪЦИ В МОРСКИТЕ ВОДИ, технически препоръки за прилагане на изискванията на РДМС

    Концептуален документ за представяне на доклади по РДМС за 2012 г.-Doc 1a

    Ръководства за електронно докладване по РДМС за 2012 г.