Басейнова дирекция Черноморски район

Резултати от изследване на морските води в района на Шокъровия канал