Басейнова дирекция Черноморски район

БДЧР и РИОСВ-Варна проведоха съвместни инициативи по случай Европейския ден на „Натура 2000“