Басейнова дирекция Черноморски район

Министърът на околната среда и водите – инж. Петър Димитров, Министърът на здравеопазването, Министърът на туризма и Директорът на БДЧР – инж. Явор Димитров участваха в пробонабиране от морски води в района на к.к. „Шкорпиловци“