Басейнова дирекция Черноморски район

БДЧР - ВАРНА

41 проекта на ученици са класирани във втора фаза на 15-ото издание на конкурса „Посланици на здравето“

 

  • Министерството на околната среда и водите е традиционен партньор за провеждането на националния ученически конкурс

41 проекта на ученици от 1-ви до 12-ти клас от цялата страна са класирани от втора фаза в XV-то издание на Националния ученически конкурс „Посланици на здравето“. Конкурсът се организира в рамките на Националната програма за превенция на хроничните незаразни болести 2021-2025 г. по инициатива на Министерството на здравеопазването.

Освен Министерството на околната среда и водите, партньори на конкурса са и Министерството на образованието и науката, Министерството на културата, Министерството на младежта и спорта, Държавната агенция за закрила на детето, Регионалният офис на Световната здравна организация в България, Българският младежки Червен кръст и Националният център по обществено здраве и анализи.

В проектите са реализирани интерактивни дейности за ограничаване на рисковите за здравето фактори, които включват: спортни прояви – състезания и турнири; туристически и еко походи; ролеви игри; дебати и дискусии; сътрудничество и работа в екип; разработени са сайтове и електронни книги за здравословен начин на живот и хранене; почистване на замърсени райони в различни населени места в страната и др.  

Според регламента от тези 41 проекта 8 са класирани в категорията от 1-ви до 4-ти клас; от 5-ти до 7-ми клас – 16 проекта, и от 8-ми до 12-ти клас – 17 проекта. Класираните проекти са приложени в таблици по възрастови групи.
Всеки от партньорите класира във всяка възрастова група по три призови места – за 1-во, 2-ро и 3-то.

Министерството на здравеопазването и Българският младежки Червен кръст връчват и по една специална награда. Класираните участници ще получат грамоти и предметни награди, които ще бъдат изпратени до директорите на техните училища.

Класирани проекти - първа възрастова група

Класирани проекти - втора възрастова група


Класирани проекти - трета възрастова група

17.11.2023 г.

Започва „Зелена олимпиада 2023“ - образователната еко инициатива с подкрепата на МОСВ

  • Онлайн форматът дава възможност за участие на деца и младежи от всички населени места в страната
  • Платформата е активна за регистрация и решаване на тест до 10 декември 2023 г.

Да научат децата повече за природата и нейното опазване - това е целта на Зелената олимпиада. Децата и младежите се състезават онлайн със знанията си, а за победителите има атрактивни награди. Инициативата се организира от 2011 г. от „Академика БГ“ и ежегодно се подкрепя от Министерството на околната среда и водите.

За тазгодишното издание е подготвена богата гама от въпроси, свързани с растения, животни, изчезващи видове и български природни и национални паркове. След регистрация в онлайн платформата, виж тук, всеки участник получава въпроси от затворен тип, като последният е отворен - необходимо е да се напише кратко есе. По него ще се определят крайните победители. Наградите са три таблета - по един за победителя от начален, среден и горен курс.

Платформата е активна за регистрация и решаване на тест от днес, 10 ноември 2023 до 10 декември 2023 г. Победителите ще бъдат обявени на 14 декември 2023 г. на сайта на олимпиадата.

Зелена олимпиада под патронажа на министъра на околната среда и водите се утвърди като най-масовата онлайн образователна инициатива, която стимулира децата и младежите да затвърждават знанията си за природата и нейното опазване и допринася за формирането на екологична култура, а състезателният й характер ги стимулира да търсят информация за това. Онлайн форматът дава възможност за участие на деца и младежи от всички населени места в страната.

15.11.2023 г.

 

Басейнова дирекция „Черноморски район“ отбеляза 27-та годишнина на Международния ден на Черно море

БДЧР отбеляза 27-та годишнина на Международния ден на Черно море с разнообразни инициативи. За поредна година бяха осигурени награди за победителите в националния конкурс „Морето не е за една ваканция“, град Бургас. Наградени бяха победителите в раздел „Фотография“ в две възрастови групи - 5-7 клас и 8-12 клас. Заслужените награди на всички победители в трите категории бяха връчени чрез ОДК - Бургас. Наградените творби могат да се видят тук.
На 26.10.2023 г. експерти от БДЧР взеха участие в ученическия STEAM семинар в рамките на Образователен форум в град Шабла и наградиха всички участници.
В рамките на Деня на отворените врати на 31.10.2023 г. БДЧР беше посетена от студенти от Технически университет, град Варна. Бъдещите инженери и еколози се запознаха с дейността и организацията на работа на БДЧР, проведоха дискусия с експерти. Обсъдени бяха спецификата и уникалността на Черно море, неговото опазване като една от най-уязвимите морски екосистеми в света, необходимостта от насочване на общественото внимание към съхранение на морските ресурси от интензивните човешки дейности.
Бяха проведени редица образователни срещи с деца от град Варна -  ДГ 30 „Синчец“ III б  група  „Теменужка“, ДГ 19 „Славейче“ IV б група “Славейче“, ЧДГ „Мечтатели“, като и ДГ „Щурче“ с. Приселци и ДГ „Морско конче“ с. Близнаци. Всички участваха активно в състезанието „Аз обичам морето“ и бяха поздравени с грамоти от БДЧР.

08.11.2023 г.

... За повече информация

БДЧР отбелязва Международния ден на Черно море

Във връзка с Международния ден на Черно море по традиция Басейнова дирекция „Черноморски район“ ще отвори врати за обществеността.

На 31 октомври (вторник) от 10.00 часа до 14.00 часа, гражданите ще имат възможност да се запознаят с дейността и организацията на работа на БДЧР, както и да разговарят с експерти.

На този ден през 1996 г. е подписан Стратегическият план за действие за възстановяване и опазване на Черно море. Планът е свързан с Конвенцията за опазване на Черно море от замърсяване (т. нар. Букурещка Конвенция) подписана през 1992 г. от шестте черноморски държави - България, Грузия, Русия, Румъния, Турция и Украйна.

Международният ден на Черно море обръща общественото внимание към проблемите на басейна и начините за неговото опазване като една от най-уязвимите морски екосистеми в света. Необходимо е да бъдат съхранени неговата жизненост и ресурси от интензивните човешки дейности. 

 

23.10.2023 г.

Съобщение до заинтересованите лица и общественост за провеждане на консултации за Екологична оценка на проект на План за управление на риска от наводнения в Черноморски район за басейново управление 2022-2027, съгласно изискванията на чл. 20 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (ДВ, бр. 57/02.07.2004 г., посл. изм. ДВ бр. 70/07.04.2020 г.)

РИОСВ – Варна и Басейнова дирекция „Черноморски район“ със съвместни инициативи по повод Европейската седмица на мобилността ‘2023

РИОСВ – Варна и Басейнова дирекция „Черноморски район” отбелязаха със съвместни инициативи Европейската седмица на мобилността – 16-22 септември, която тази година се провежда под мотото „Пестене на енергия“. То насочва вниманието на обществото към този особено важен проблем – намаляване на потреблението на енергия за градска мобилност. В рамките на кампанията експерти от двете институции посетиха ЧДГ „Мечтатели“ и ЧОУ „Феникс 2020“,  гр. Варна. Децата и учениците от двете учебни заведения си припомниха алтернативните видове превозни средства и как да пресичат безопасно. Обсъдиха се също ползите от споделения транспорт и някои от мерките за постигане на устойчива градска мобилност.

Всички участници в проведените инициативи получиха грамоти и предметни награди.

Европейската седмица на мобилността е водещата кампания на Европейската комисия за повишаване на осведомеността относно устойчивата градска мобилност. Насърчава промените в поведението в полза на активната мобилност, обществения транспорт и други чисти, интелигентни транспортни решения. Цели да поощри органите на местното управление, училища, неправителствени и бизнес организации да популяризират в обществото екосъобразното придвижване.


21.09.2023 г.

страница 3 от 227

<<< по-нови    1 2 3 4 5 6 7 8 9    По-стари >>>